Van Nieuwenhuizen ontbindt DigiInhuur Deloitte – Aanbestedingsnieuws

Van Nieuwenhuizen ontbindt DigiInhuur Deloitte

Minister Cora van Nieuwenhuizen ontbindt een contract met Deloitte voor de levering van Digi-inhuur. Dat blijkt omdat het DigiInhuur niet geleverd wordt, zoals afgesproken. Daarmee volgt zij het eerdere BIT-advies dat ertoe strekte na navraag het contract te beëindigen bij onduidelijkheid over de levering.

“Reden hiervoor is dat de leverancier al enige tijd in verzuim verkeert ten aanzien van de verplichting om het product DigiInhuur op te leveren.” aldus de Minister zelf in de brief.

Uit de brief:

“In maart jl. heb ik geconstateerd dat de leverancier het product DigiInhuur nog niet had opgeleverd. Als gevolg daarvan heb ik de leverancier op 26 maart jl. in gebreke gesteld en hem daarbij een herstelmogelijkheid geboden van 1 maand.

Na ommekomst van die termijn was het product nog steeds niet opgeleverd.  Omdat de leverancier vervolgens aangaf dat hij begin mei alsnog correct zou opleveren, zijn niet direct stappen ondernomen. Nadat oplevering wederom uitbleef heb ik de leverancier op 4 juni jl. medegedeeld mij te zullen beraden op de te nemen maatregelen. Nadat ik de stand van zaken nader heb onderzocht, heb ik besloten om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.

Over de vervolgstappen zal ik u na het zomerreces nader informeren.”

Zie verder:

Brief van C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat, 2 augustus 2019, kenmerk 2019Z15515

©imgflip 2019

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *