Utrecht wil innovatief snelfietspad naar Veenendaal met prijsvraag – Aanbestedingsnieuws

Utrecht wil innovatief snelfietspad naar Veenendaal met prijsvraag

De provincie Utrecht heeft grote plannen voor een snelfietspad tussen Utrecht en Veenendaal/Wageningen. In het wielercafe de Proloog waren diverse bestuurders aanwezig voor een brainstorm sessie over het pad.  De bestuurders tekenden op 15 juli een intentieverklaring om samen vaart te zetten achter de realisatie van deze route over de Utrechtse Heuvelrug.

Die intentieovereenkosmt gaat vooraf aan de uitvoeringsovereenkomst die naar verwachting in het tweede kwartaal van 2020 gereed is. In de uitvoeringsovereenkomst wordt het exacte tracé en de vormgeving van de route vastgelegd. Een aannemer kan dan aan de slag om de diverse aanpassingen, omleggingen en uitbreidingen op de route uit te voeren.

Een deel van het fietspad moet Fietspad van de Toekomst worden, waarmee het is opengesteld voor innovaties op fietsgebied. Op 15 juli werden ter inspiratie al wat ideeën gepresenteerd door diverse marktpartijen, zoals zonnepanelen, slimme verkeerslichten die fietsers sneller voorrang geven, een duurzaam wegdek dat overdag energie opslaat en ’s avonds in het donker oplicht, een nieuw type fietswerkplaats en duurzame fietsen van bamboe.

De ideeën zijn nog een aantal weken te zien in fietscafé De Proloog, Allemanswaard 27, Amerongen. Na de zomer wordt er een prijsvraag uitgeschreven om zoveel mogelijk goede ideeën te verzamelen. Het is de bedoeling om de drie beste ideeën in de vorm van pilots uit te voeren.

Voor de route Utrecht-Veenendaal staan de komende maanden in het teken van onderzoeken die zich richten op ecologie, het exacte tracé, het ontwerp, grondeigendom, financiering, planologische eisen, realisatie en beheer. Daarbij worden ook belanghebbenden en aanwonenden uitgenodigd om hun inbreng te leveren tijdens een inloopavond of een ontwerpatelier. Zij worden daarvoor uitgenodigd door de betrokken gemeenten Utrecht, Bunnik, Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Rhenen en Veenendaal. Als alles volgens planning loopt, kan in het tweede kwartaal van 2020 een uitvoeringsovereenkomst worden ondertekend door provincie en gemeenten en kan een start worden gemaakt met de realisatie.

De snelfietsroute Utrecht-Veenendaal maakt deel uit van zeven prioritaire snelfietsroutes in de provincie Utrecht waarmee de betrokken gemeenten en de provincie aan de slag gaan. De andere routes zijn Utrecht-Amersfoort, Utrecht-Woerden, Utrecht-IJsselstein, Amersfoort-Bunschoten/Spakenberg, Amersfoort-Hilversum en Amersfoort-Veenendaal.
De provincie draagt 65% bij in de kosten voor de zeven snelfietsroutes, de overige wegbeheerders (de gemeenten) 35%. In totaal investeert de provincie tot 2023 circa 40 miljoen.

©Provincie Utrecht 2019

Als de routes gerealiseerd zijn start Goedopweg een campagne om de routes onder de aandacht te brengen en fietsers te stimuleren er gebruik van te maken. Bekijk voor informatie: www.goedopweg.nl/portfolio/snelfietsroutes

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *