Uitvoering aanpak isolatie gemeente Beuningen – Aanbestedingsnieuws

Uitvoering aanpak isolatie gemeente Beuningen

isolatieuitdaging.nl

De gemeente Beuningen wil in 2040 energieneutraal zijn. Het realiseren van een energie neutrale gemeente, kan de gemeente niet alleen. Daarom werkt de gemeente Beuningen sinds 2015 samen met inwoners, bedrijven, verenigingen, instellingen en
professionals aan verschillende activiteiten binnen het kader Energiek Beuningen. Via het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) – de meerjarige aanpak van het Rijk om woningen sneller te isoleren – is in 2023 een specifieke uitkering (SpUk LAI) van
€ 509.000, – voor de Lokale Aanpak Isolatie in gemeente Beuningen beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn te besteden tot 1 januari 2027 en bedoeld om eigenaar-bewoners te ondersteunen bij de isolatie van slecht geïsoleerde woningen (D, E, F en G label), met een woningwaarde onder de NHG-grens. In 2024 en 2025 volgen aanvullende tranches van deze SpUk met nieuwe budgetten.

Voor de komende jaren is gemeente Beuningen op zoek naar een marktpartij (of combinatie van marktpartijen), die op basis van samenwerking invulling wil geven aan het Beunings Isolatieprogramma en de gemeente kan ontzorgen bij de uitvoering
ervan. De gemeente wenst te komen tot een overeenkomst met één marktpartij voor de verdere ontwikkeling van de aanpak en uitvoering van een ontzorgingstraject voor eigenaar-bewoners van advies tot realisatie bij isolatiemaatregelen, inclusief activatie van inwoners, hulp bij de subsidieaanvragen en informatie over financiering. De beoogde opdrachtnemer is een expert die:
▪ De opdracht en de daaraan gerelateerde doelstellingen goed doorgrond en het beoogde resultaat behaalt;
▪ Een flexibele samenwerkingspartner is;
▪ Een zo groot mogelijke maatschappelijke waarde creëert door afspraken te maken met lokale leveranciers;
▪ De meeste waarde realiseert voor de beschikbare NIP-middelen;
▪ Risico’s in de uitvoering van de opdracht herkent en minimaliseert of wegneemt.

De ontzorging van gemeente Beuningen omvat, naast het ontwikkelen en uitvoeren van de ontzorgingsaanpak voor inwoners, in ieder geval:
1. Meedenken en bijdragen aan de ontwikkeling van de subsidieregeling en uitvoering ervan;
2. Volledige en overdraagbare monitoring en rapportage volgens voorschriften van RVO en afgestemd op de behoefte van gemeente Beuningen.
De ontzorgingsaanpak voor inwoners omvat in ieder geval:
3. Communicatie, activatie en klantcontact;
4. Informatie, advies en ontzorging bij het nemen van isolatiemaatregelen, subsidie en financieringsmogelijkheden;
5. Aanbod van passende maatregelen.

De overeenkomst voor deze opdracht wordt aangegaan voor de uitvoeringsduur van de Spuk-regeling. De opdracht dient uiterlijk 1 januari 2027 te zijn afgerond. Gedurende de looptijd van de overeenkomst of aansluitend tot uiterlijk de datum van januari 2028, kan met wederzijds goedvinden de opdracht voorgezet worden in kader van de uitvoering NIP 2e
tranche en in het verlengde daarvan de uitvoering NIP 3e tranche. De uiterlijke einddatum van de opdracht is gekoppeld aan de uitvoeringstermijn van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties. De einddatum van het NIP is 31 december 2030 (Peildatum november 2023). Als deze datum door het Rijk wordt doorgeschoven, verschuift ook de einddatum van de aanvullende opdracht. Er gekozen is de opdracht via een Europese openbare procedure in de markt te zetten.

Bron: Tenderned donderdag 30 november 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/318177

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 1 december 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *