Tuinonderhoud Ambassade Brussel gegund. – Aanbestedingsnieuws

Tuinonderhoud Ambassade Brussel gegund.

 

Verhaeghe Tuinen BVBA
Foto: Google Streetview

Het tuinonderhoud ten behoeve van de Nederlandse Ambassade in Brussel en de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie (PVEU) , het tuinterras van de kanselarij en het tuinonderhoud van drie residenties en een gastenverblijf in Brussel en één  residentie in Antwerpen is voor € 325.000,- voor een periode van 4 jaren gegund aan Verhaeghe Tuinen in Overijse (B).

AN plaats wel vraagtekens bij de gegevens van de gunning in het aanbestedingsdocument. AN gaat er vanuit dat Verhaeghe een Belgische onderneming is en dus niet een MKB maar een KMO (Kleine of Middelgrote Onderneming). Het Tenderned document suggereert dat Verhaeghe een Nederlandse MKB onderneming is omdat er geen inschrijvingen zijn uit andere EU landen. Mocht men deze gegevens gebruiken voor statistieken, dan ga je de bietenbrug op. Dit komt overigens bij meerdere aanbestedingen voor. Bedrijven worden niet aangemerkt als MKB terwijl ze het wel zijn en het aantal MKB ondernemingen dat ingeschreven heeft wordt meestal leeg gelaten.

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen: 3

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: –

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: –

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: –

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: verhaeghe tuinen
Nationale identificatie: –
Postadres: abstraat 189
Plaats: overijse
NUTS-code: 00
Postcode: 3090
Land: BE
Telefoon: +32 478369274
E-mail: verhaeghe-tuinen@telenet.be
Fax: –
Internetadres: –

De contractant is een mkb-bedrijf: ja

Bron: Tenderned 7 maart 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/160243;section=0

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *