Tolkvoorziening UWV naar Berengroep – Aanbestedingsnieuws

Tolkvoorziening UWV naar Berengroep

UWV heeft de Europese aanbesteding Tolkvoorziening gegund aan Berengroep, de organisatie achter Doof en Tolkcontact.

In Nederland heeft iedereen met een auditieve beperking, zoals vroegdoven, plotsdoven, laatdoven, doofblinden en slechthorenden (hierna te noemen “tolkgebruiker”), recht op een tolk. Tolkgebruikers kunnen natuurlijke personen en organisaties zijn. UWV is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. UWV was op zoek naar een externe partij, maar onder verantwoordelijkheid van UWV, die in een digitale omgeving dienstverlening richting tolkgebruiker en tolk verleent, nadat UWV een beschikking heeft uitgedaan aan de tolkgebruiker waarin het toegekende aantal uren staat vermeld. Bij deze dienstverlening hoort minimaal de bemiddeling van tolk en tolkgebruiker, achterwacht en spoedgevallen, tolk op afstand, teamtolken, het genereren van tolkfacturen op basis van een, door de tolkgebruiker, goedgekeurde tolkendeclaratie en realtime inzicht in het budget van de tolkgebruiker.

De gunning van de aanbesteding Tolkvoorziening is inmiddels definitief. De komende jaren zullen UWV en Berengroep samen de volledige tolkvoorziening verzorgen en moderniseren. De eerste stap is de realisatie van één digitaal loket voor het leef-, werk- en onderwijsdomein.

Bron: Tenderned / Doof

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *