Tijdelijke huisvesting Internationale School Utrecht, Papendorp – Aanbestedingsnieuws

Tijdelijke huisvesting Internationale School Utrecht, Papendorp

Foto: ISU.nl

De opdracht betreft het ontwerpen, uitwerken, bouwen en verhuren van een tijdelijke huisvesting voor de International School Utrecht (ISU). Na afloop van de geraamde huurperiode dient het gebouw door de aanbieder weer te worden verwijderd en het terrein weer in oorspronkelijke staat te worden overgedragen aan de ontwikkelaar van de grond. Het aanleggen van de omliggende terreininrichting op de kavels behoort ook tot de opdracht en zal bestaan uit de inrichting van schoolpleinen en een voorziening voor fietsparkeren en autoparkeren. Het op te richten gebouw heeft een grootte van ca 7.600 m2 en zal naar verwachting drie bouwlagen beslaan. De exacte invulling van het gebouw zal in de gunningsfase worden gedeeld middels een uitgebreid Programma van Eisen. De huurperiode zal vijf jaar beslaan, ingaand vanaf maart 2021, optioneel zal een verlenging van de huur worden gevraagd voor een periode van zes maanden. 

De gemeente Utrecht (hierna: de gemeente) wil één overeenkomst afsluiten met betrekking tot de Tijdelijke Huisvesting (THV) Papendorp (voor de International School Utrecht (ISU). De gemeente wil aan één inschrijver de opdracht te gunnen. De gemeente gunt de opdracht aan de
inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.  Deze aanbesteding betreft een Nationale aanbesteding volgens de ARW 2016. Hierbij volgt de gemeente de niet-openbare procedure. De opdracht zal worden gegund op basis van de economisch meest voordelige inschrijving vastgesteld op basis van de ‘Beste Prijs-Kwaliteitverhouding’. Voorlopig zullen de kwalitatieve gunningcriteria betrekking hebben op:

  • De kwalitatieve invulling van de afwerking van het gebouw en de mate waarin aangesloten wordt bij de stedenbouwkundige eisen.
  • De mate waarin de aanbieder een circulair en duurzaam product kan aanbieden binnen de gegeven randvoorwaarden.

De  aanmelding en/of inschrijving zijn nooit een gunning van de opdracht voor deze aanbesteding. Kosten voor uw aanmelding zijn geheel voor uw rekening. Voor de volgende fase (na selectie) geldt dat de gemeente een inschrijfvergoeding betaalt van € 7.500, – (excl. BTW) voor elke geldige inschrijving van de vier inschrijvers die in de rangorde opeenvolgend na de inschrijver met de best scorende inschrijving komen. De inschrijver aan wie de opdracht wordt verleend ontvangt deze vergoeding niet, deze vergoeding wordt verondersteld in de inschrijfsom inbegrepen te zijn. De inschrijfvergoeding wordt betaald nadat de opdracht is verleend.

BronL Tenderned 23 juni 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/198482

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *