Tenderned: sterke groei consultancy aanbestedingen – Aanbestedingsnieuws

Tenderned: sterke groei consultancy aanbestedingen

Consultancybedrijven nemen een steeds grotere plaats in de samenleving in. Overheden huren namelijk steeds vaker consultants in. Dit verloopt meestal via een aanbesteding. In deze analyse laten we zien hoe de aanbestedingsmarkt voor consultancy eruitziet.

Het begrip consultancy is een grijs gebied. Een zoektocht op het internet en gesprekken met inkoopspecialisten maken duidelijk dat de meningen verdeeld zijn. Zo vinden sommigen detachering en uitzenden (werk verrichten onder leiding en toezicht van iemand binnen de inhurende organisatie) niet onder consultancy vallen, terwijl anderen het inhuren van personeel om capaciteitstekorten op te lossen wel degelijk onder consultancy scharen. Met name als dit structureel van aard is of betrekking heeft op belangrijke posities binnen een organisatie.

Tenderned deelt consultancy in drie categorieën in.

 1. Advies- en consultancydiensten
 2. Implementatiediensten
 3. Inhuur van personeel
  a. Strategisch personeel
  b. Managementpersoneel
  c. Overig personeel

  Illustratie: Pixabay.com

Toelichting:

 • Een aankondiging van advies- en consultancydiensten bevat een of meer van de volgende termen: advies, adviezen, advice, advising, consultant, consultancy of consulting.
 • Implementatiediensten hebben vooral betrekking op het in gebruik nemen van software of ICT-systemen.
 • Bij strategisch personeel komt de term strategie, strategisch en/of strategy voor in de aankondiging.
 • In de aanbesteding van managementpersoneel komt de term manage voor. Dit kan onderdeel zijn van een langer woord, zoals projectmanager.

Ingehuurd personeel op strategisch niveau of in een managementfunctie oefent binnen een organisatie doorgaans een grotere invloed uit dan overig personeel. Om die reden splitsen we in deze analyse de inhuur van personeel eerst op in de bovenstaande subcategorieën. In het vervolg van de analyse behandelen we inhuur van personeel als één categorie.

Procedure

 • We zien dat voor consultancydiensten vooral de openbare (56%) en niet-openbare (38%) aanbestedingsprocedure wordt gekozen.
 • In 4% wordt een onderhandeling zonder bekendmaking gebruikt en in 2% een andere procedure.
 • Onderhandse procedures laten we buiten beschouwing.

Opdrachttype

 • 89% van de consultancy-aanbestedingen betreft een dienst, dat is niet verrassend. De reden dat er ook leveringen (10%) en werken (1%) voorkomen, komt bijvoorbeeld door een:
  – Levering en adviesdienst
  – Onderhoudsadvies (valt onder werken)
 • Binnen het opdrachttype diensten is het aandeel van Sociale en andere Specifieke Diensten (SSD) relatief laag, zo’n 3%.

Tot 2020 is het aantal consultancy-aanbestedingen redelijk stabiel. In 2021 was er een stijging van 17% en in 2022 zelfs een stijging van 36%. Deze stijging is in alle categorieën van consultancy zichtbaar.

De verdeling naar de verschillende categorieën blijft over de jaren heen constant:

 • Ongeveer de helft (49%) betreft advies- en consultancydiensten.
 • 6% betreft implementatiediensten.
 • Zo’n 45% de inhuur van personeel.

Bron: Tenderned, 17 mei 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *