Te lage ballenvangers in Noordwijkerhout – Aanbestedingsnieuws

Te lage ballenvangers in Noordwijkerhout

Foto: Made-in-china.com

Twee projecten trekken op het eind van het jaar de aandacht. In Noordwijkerhout is men druk doende met de herinrichting van het sportpark de Boekhorst en de aanleg van een verbindingsweg die langs het sportpark en vlak langs de voetbalvelden van VVSB ligt. Dat vraagt uiteraard om ballenvangers die voorkomen dat de bal de weg opvliegt. Helaas zijn de geplaatste ballenvangers veel te laag waardoor regelmatig bestuurders schrikken van overvliegende projectielen. Ook is de weg blijkbaar onverlicht zodat het er wel heel donkers in de avond. Dit was aanleiding voor de plaatselijke partij Doen! om schriftelijke vragen te stellen.

We hebben opmerkingen van bewoners ontvangen dat er regelmatig ballen vanaf de voetbalvelden van
VVSB terecht komen op De Zanderij, wat zorgt voor schrikreacties. Maar ook dat deze weg ‘s nachts wel
heel donker is en er naast een brede sloot ligt.
De schriftelijke vragen luiden als volgt:
1. kan er iets gedaan worden aan het probleem met de overvliegende ballen?
2. ligt er al een plan klaar om deze weg te verlichten? Zo nee, bent u bereid deze weg mee te nemen
in de oplossingsrichtingen zoals tijdens de begrotingsbehandeling d.d. 5 november11.
toegezegd?

Onlangs heeft het stadsbestuur (Noordwijk) deze vragen beantwoord.

In de praktijk zien we inderdaad dat ballen te makkelijk over het hekwerk worden geschoten. Veelal hebben deze ballen een zodanig snelheid dat deze over de weg heen schieten. Wij kunnen ons voorstellen dat automobilisten hiervan schrikken. Om wille van de verkeersveiligheid gaan we het bestaande hekwerk vervangen door een exemplaar met een hoogte gelijk aan de ballenvanger van SJC aan de zijde van de Van Berkelweg. De extra kosten worden geraamd op € 110.000. Of deze kosten binnen het totale beschikbare gestelde budget voor de herstructurering van het sportpark vallen, is afhankelijk van de uitkomst van de aanbesteding van het multifunctionele gebouw. Hierover is medio februari 2020 uitsluitsel te geven. Mocht blijken dat dit krediet niet toereikend is dan zullen wij de raad een voorstel doen toekomen om deze extra kosten te dekken door een deel van de gelden te benutten uit het investeringsplan. Uw raad heeft in verband met de
indexering van de kosten ten behoeve van het sportpark een bedrag gereserveerd van circa 870. 000. De nieuwe ballenvanger kan pas worden geplaatst nadat ook de omgevingsvergunning hiervoor is afgegeven. Tot die tijd worden automobilisten extra geattendeerd op mogelijke overvliegende ballen.

Dat waarschuwen doet het gemeentebestuur dan met een vreemd tijdelijk bord met slechte woordgrap. ( het is beren op je pad, niet weg)


 In zake de verlichting antwoord het stadsbestuur

Wij zijn richting de aannemer die verantwoordelijk is voor het tijdig aanbrengen van de verlichting
zeer ontstemd. Reeds in het najaar van 2018 heeft deze aannemer hiervoor de opdracht gekregen.
Op telefoontjes of e-mails is niet gereageerd. Onlangs hebben wij de aannemer dan ook een
ingebrekestelling gezonden en is tijdelijke verlichting op de rotonde aangebracht. De kosten hiervan
brengen wij uiteraard in rekening bij de aannemer. Naar aanleiding van deze ingebrekestelling heeft
de betreffende aannemer verbetering beloofd. De werkzaamheden zijn inmiddels gaande en voor het
eind van het jaar brandt de verlichting op het nieuwe tracé.

Die verntwoordelijke aannemer is dan KWS Infra die de meervoudige aanbesteding voor de aanleg gewonnen had van vier andere aanbieders. Of de verlichting nu op het eind van 2019 het inderdaad doet is ons op dit moment nog niet bekend.

Bron: Gemeente Noordwijk https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Noordwijk/5cba6513-bf2a-4102-925a-3b6c38840c07

1 thought on “Te lage ballenvangers in Noordwijkerhout

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *