SVP Architectuur wint aanbesteding Crailo – Aanbestedingsnieuws

SVP Architectuur wint aanbesteding Crailo

SVP uit Amersfoort heeft, samen met Arcadis en OKRA landschapsarchitecten een aanbesteding gewonnen voor planvorming en gebiedsontwikkeling van Crailo, een gebied op de grens van Huizen, Naarden en Bussum. Blijkens TenderNed gaat het om een voormalig defensieterrein dat gelegen is op gezamenlijk grondgebied van de gemeenten Laren, Gooise Meren en Hilversum. De tender is uitgeschreven door de gemeente Hilversum.

De gunning is volgens de stukken op TenderNed €313.750 waard. Opvallend is dat de aanbesteding op TenderNed ook vermeldt dat het moet gaan om een experiment volgens de Crisis en Herstelwet. Het stedenbouwkundig plan dient voorzien te worden van een beeldkwaliteitsplan dat als welstandsnota toegepast kan worden. Het nadere uitwerken van een uitvoeringsplan voor de participatie met stakeholders en het uitvoering geven aan dit plan behoort ook tot de scope van de opdracht.

Foto: SVP

Het consortium van SVP architectuur en stedenbouw, advies- en ingenieursorganisatie Arcadis, OKRA landschapsarchitecten en Bureau voor Gebiedscommunicatie (team C), heeft gescoord op de duurzaamheidsaanpak waarbij de vijf pijlers uit het in 2017 door SVP opgestelde ambitiedocument zijn gecombineerd met de 12 thema’s van de Aanpak Duurzaam GWW.

Tezamen vormen ze ‘het rad van Crailo’, een instrument om de duurzaamheidsambities concreet te maken en deze ambities ook te verankeren en borgen voor de toekomst. Ook tijdens het uitgebreide participatietraject zal het Rad gebruikt worden als bewustwordingsinstrument maar ook als tool om te kijken of initiatieven passen binnen de ambities voor Crailo.

De bureau’s werden getoetst op verschillende onderdelen: visie en plan van aanpak, duurzaamheid, deskundigheid, ervaring van het in te zetten team, (burger)participatie en risicobeheersing. Team C scoorde op alle onderdelen hoog en kwam als winnaar uit de bus.

Jan Nieuwenhuizen, directeur van GEM Crailo, is blij met de uitkomst van de aanbestedingsprocedure.

“Met Team C hebben we een combinatie met veel deskundigheid en specialisme, een goed team, een sterk plan van aanpak en een grote mate van creativiteit, ook waar het de participatie betreft. Ik zie het vervolg met vertrouwen tegemoet.”

Het consortium gaat nu aan de slag met het opstellen van de ruimtelijke plannen. Volgens een eerste planning wordt het bestemmingsplan voor Crailo in het voorjaar van 2020 ter vaststelling aan de drie gemeenteraden gezonden.

Bron SVP-SVP.nl

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *