Sloop Lekbrug bij Vianen weer aanbesteed – Aanbestedingsnieuws

Sloop Lekbrug bij Vianen weer aanbesteed

Foto: Beeldbank RWS

Haalbaarheidsonderzoeken naar het behoud van de brug hebben niet geleid tot aanvaardbare plannen voor de betrokken partijen. Dat wil natuurlijk zeggen die partijen die niet voor behoud zijn. De anderen zullen moeten leven met weer een monumentale brug minder. Of zoals RWS het zegt:

Alle betrokken partijen (provincie Utrecht, gemeenten Vianen, Nieuwegein en IJsselstein, de waterschappen en het Rijk) hebben met een positieve, open grondhouding zorgvuldig het plan bekeken. Zij hebben uiteindelijk geconcludeerd dat het plan niet kansrijk wordt geacht omdat de in het plan uitgewerkte (woon)functies niet passen bij het regionale ruimtelijke, natuur en landschap beleid. Het is een niet-stedelijk uiterwaardengebied waarin bebouwing zoals in het plan is geschreven niet past.

Wel jammer, de brug is in een goede staat, dus in 1936 al duurzaam gebouwd, wat maar weer eens bewijst dat duurzaam geen vinding is van de laatste jaren. Een deel van de brug, de kazematten in de pijlervoeten zijn beshermd  als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie . De brug zelf was het eerste infrastructurele bouwwerk dat is opgenomen in de Europese beeldenroute (Europese Vrede). Ondanks dit alles is nu op Tenderned een aanbesteding geplaatst voor de sloop.

Het resultaat van dit project bij aanvang van de gebruiksfase (eindfase) is een verwijderde brug (en pijlers) met herstelde oevers, hoofdpijlers met kazematten en landhoofden volgens de daarvoor opgestelde eisen in de realisatie en gebruiksfase. Tevens is de scheepvaartbebording aangepast aan de nieuwe situatie.

De aanbesteder heeft hierbij nog de mogelijkheid om – naast de uitvoering van het programma van eisen – de volgende aanvullende werkzaamheden op te dragen:

Demontage en transport van de twee fietsbruggen aan weerszijden van de boogbrug, waarbij het gaat om zowel de delen naast de boogbrug als de delen naast de aanbruggen. De fietsbruggen bestaan deels uit stalen delen, welke aan de stalen boogbrug zijn verbonden en deels uit betonnen delen die zich vrij liggend langs de aanbruggen bevinden. Na demontage moeten de onderdelen op zich goed handelbaar en transporteerbaar zijn, kunnen worden opgeslagen zonder dat deze onderdelen beschadigd raken en moet hergebruik van deze onderdelen op een andere locatie mogelijk zijn.

Gebruikte Bronnen: https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/2018/11/aanbesteding-verwijdering-boogbrug-vianen-herstart.aspx

http://www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/stichting_boogbrug_vianen.html

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lekbrug_bij_Vianen_(1936)

Tenderned, 14 januari 2019, https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/155927;section=0

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *