RVO gunt accuut onveilige situaties gebouwen Groningen – Aanbestedingsnieuws

RVO gunt accuut onveilige situaties gebouwen Groningen

©LeonardG/Wikicommons 2004 lemm: seismic retrofit

Rijksdienst voor het Ondernemen heeft 20 september 2021 een aanbesteding uitgeschreven voor het opheffen van accuut onveilige situaties aan gebouwen. Accuut, want “slechts” een half jaar later op 21 maart 2022 wordt de opdracht gegund. De gelukkige winnaars van de tender zijn: Ommeland Bouw B.V. (vriesbouw) uit Schildwolde in Groningen, het Friese bedrijf Jorritsma Bouw uit Bolswerd en E. de Boer en Zn. uit Steenwijk in Overijssel

.

Het voorwerp van de opdracht behelst:

Opheffen van acuut onveilige situaties aan gebouwen. Voorbeelden van een AOS zijn o.a. dakpannen die scheef liggen op steeds verder inzakkende daken, muren die uitbuiken of scheuren in muren en balkonafscheidingen, doorgezakte vloeren, ingestorte muren/gevels, instabiele schoorstenen, opleggingen van cruciale draagconstructies. De werkzaamheden bij een veiligstelling kunnen o.a. bestaan uit: fixeren van instabiele elementen, stutten / stempelen, verwijderen losse delen (bv. met een hoogwerker), afzetten van een gebouw, deels slopen.

Aanbestedingsnieuws dacht natuurlijk onmiddellijk aan de vallende gevelplaten bij het oude Ministerie van VROM en de bollenplaatvloeren van het Wijnhavenkwartier. Het blijkt echter te gaan om een aanbesteding voor aardbevingsbestendige gebouwen in Groningen. Zo meldt de selectieleidraad:

Deze aanbesteding wordt uitgevoerd in opdracht van het Instituut Mijnbouwschade Groningen
(IMG) Het IUC-EZK treedt tijdens deze aanbesteding op als procesbegeleider.

De opdracht is aanvankelijk geraamd op een waarde van €2.550.000

Over het Doel van de aanbesteding meldt de leidraad het volgende:

Aanleiding van deze aanbestedingsprocedure betreft het aflopen van de huidige Raamovereenkomst ten aanzien van de veiligstelling van Acuut Onveilige Situaties (hierna ‘AOS’). Ook na afloop van deze Raamovereenkomst op uiterlijk 19 maart 2022 blijft de behoefte aan de uitvoering van deze werken bestaan.
IMG zal gebruik maken van het Protocol Acuut Onveilige Situatie (AOS) en Evacuatie zoals dat door het Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen is opgesteld.
Bij vrijwel alle AOS-meldingen hebben eigenaren of huurders, het gaat doorgaans om woningen of schuren bij woningen, zelf zorgen over de veiligheid. Voorbeelden van een AOS zijn o.a. dakpannen die scheef liggen op steeds verder inzakkende daken, muren die uitbuiken of scheuren in muren en balkonafscheidingen, doorgezakte vloeren, ingestorte muren/gevels, instabiele schoorstenen, opleggingen van cruciale draagconstructies.
De werkzaamheden bij een veiligstelling kunnen o.a. bestaan uit: fixeren van instabiele elementen, stutten / stempelen, verwijderen losse delen (bv. met een hoogwerker), afzetten van een gebouw, deels slopen.
Middels deze offerteprocedure wil de aanbestedende dienst (IMG) maximaal drie (3) aannemers contracteren die deze veiligstellingen conform de eisen van IMG kunnen uitvoeren.
De aanbesteding wordt uitgevoerd middels een meervoudig onderhandse offerteprocedure. Deze procedure bestaat uit twee fasen: de selectiefase en de offerte-fase.
In de selectiefase worden maximaal tien (10) geschikte partijen geselecteerd op basis van de minimale geschiktheidseisen die in deze selectieleidraad zijn opgenomen. Indien er meer dan tien

 

NDR:

Haagse wegen kronkelen alle kanten op. Aanbestedingsnieuws begrijpt niet goed hoe aardbevingsbesteding bouwen uniek blijkt voor Groningen. Eindhoven ligt bovenop de Feldbissbreuklijn, lag op 30 kilometer van het epicentrum van de zwaarste aardbeving in Nederland (5,8 op de -logaritmische- schaal van Richter) en heeft sinds 2010 stevige hoogbouw gebouwd, dat aan geen enkele eis van aardbevingsbestendigheid heeft hoeven voldoen. Dat is simpelweg omdat dit niet in het Bouwbesluit 2012 is opgenomen als eis, omdat het ook bijna nergens relevant is. Ook in Roermond is een woontoren verrezen van 15 verdiepingen van 35 meter. Eindhoven, heeft woontorens van 75, 100 en 109 meter.

Een logisch gevolg van de uitgifte van bouwtenders in kavels waar in concurrentie op moet worden ingeschreven, met een behoorlijke prijsdruk dus. Hoe wordt het project renderend: door de hoogte in te gaan. Vandaar ook dat in het aardbevingsgevoelige Californië dit vreemde verschijnsel “wetgeving” is opgedoken, lokaal is dat de zogeheten California Building Standards Code, om ervoor te zorgen dat het niet instort, want daar bouw je toch niet voor.  Ook Amerikanen, met hun vrije marktdenken, houden niet van ingestorte te bouwen. Nederland lost het kennelijk op door het piepsysteem: geld te geven aan degene die het meest klaagt. Regeren is dan ook vooruitzien, wie er nu weer gaat klagen?

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/256491

en verder:

https://www.dgs.ca.gov/BSC/Codes

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=202120220AB1329

https://homeguides.sfgate.com/california-building-codes-earthquakes-2592.html
https://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-earthquake-legislation-nazarian-20180313-story.html

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *