Renovatie WKO de Brug Apeldoorn – Het Kadaster – Aanbestedingsnieuws

Renovatie WKO de Brug Apeldoorn – Het Kadaster

Het Kadaster Locatie De Brug Apeldoorn. Foto: Google Streetview

Wat het Kadaster met deze aanbesteding voor ogen heeft is een optimaal werkende klimaat installatie met behulp van een warmte-koude opslagsysteem (WKO) in combinatie met een warmtepompinstallatie die enerzijds voldoet aan de uitgangspunten die in de vergunning zijn vermeldt en anderzijds voldoet aan de juiste configuratie met de huidige duurzaamheidseisen. Daar er geen mogelijkheid is voor een collectief energienet zal de klimaatinstallatie uit een zelfwerkende warmte-koude opslagsysteem (WKO) bestaan in combinatie met een warmtepompinstallatie voorzien van twee luchtbehandelingskasten aangestuurd door de nieuwste regeltechniek.

De huidige configuratie WKO en daarmee het functioneren van deze WKO is ondermaats en is een aanpassing noodzakelijk om de oorspronkelijke doelstelling van de WKO te borgen. Er is door middel van een plan van aanpak inzichtelijk gemaakt welke aanpassingen dienen te worden doorgevoerd. Het plan van aanpak en de uitkomst(en) hiervan zijn in opdracht van het Kadaster uitgewerkt door Arcadis.

Doel van de aanbesteding is heet selecteren en contracteren van een aannemer welke de WKO de Brug, op basis van het plan van aanpak en overige technische documenten, de noodzakelijke aanpassingen doorvoert. Het Kadaster wenst met de
inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan een overeenkomst te sluiten. De toekomstige opdrachtnemer, alsmede het door de opdrachtnemer uit te voeren werk moeten hierbij voldoen aan de door het Kadaster te stellen voorwaarden. De uitvoering van de opdracht start in overleg met Kadaster (planning n.t.b. maar is voorzien in voorjaar 2023) tot en met de oplevering van het werk.

De opdracht wordt aanbesteed door middel van de Europese openbare procedure overeenkomstig de delen 1,2 en 4 van de
Aanbestedingswet 2012 en hoofdstuk 1 en 2 van het Aanbestedingsreglement Werken 2016. De Europese openbare procedure houdt in dat de kwalificatie en gunning in één fase plaatsvindt, zij het dat er binnen deze procedure wel sprake is van verschillende verrichtingen (toetsen op het niet van toepassing zijn van uitsluitingsgronden, het voldoen aan de minimum geschiktheidseisen en het beoordelen van de inschrijvingen)

Het Kadaster biedt de mogelijkheid aan inschrijvers om de locatie te bezichtigen. De bezichtigingen zullen plaatsvinden op 9 mei 2022, 12:00 – 14:00 uur, locatie de Brug. Voor deelname aan de schouwronde kunt u zich tot uiterlijk 6 mei 2022, 12:00 uur aanmelden via de berichtenfunctionaliteit op Tenderned onder vermelding van naam, functie, contact-gegevens van de afgevaardigde en de te bezoeken locaties. Iedere inschrijver mag max. twee personen afvaardigen. Tijdens de schouwronde mag geen beeldmateriaal gemaakt worden, foto’s of anderszins. Zonder een geldig legitimatiebewijs wordt er geen toegang tot de betreffende locatie verschaft. Er wordt geen proces-verbaal van aanwijzing opgemaakt. Eventuele gestelde vragen dienen (alsnog) schriftelijk te worden ingediend. Enkel de schriftelijke beantwoording in de nota van inlichtingen heeft rechtskracht.

Bron: Tenderned donderdag 28 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/260080

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *