Renovatie taatsen en deuren Volkeraksluizencomplex – Aanbestedingsnieuws

Renovatie taatsen en deuren Volkeraksluizencomplex

Foto: ©https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat

De Volkeraksluizen zijn een complex van drie schutsluizen voor de beroepsvaart naast elkaar, vier spuisluizen en een jachtensluis, gelegen in de Volkerakdam tussen het Hollands Diep en het Volkerak bij Willemstad. De vaarweg vormt een belangrijke schakel in de Schelde-Rijnverbinding en is CEMT-klasse VIb. Per jaar passeren zo’n 115.000 beroepsvaartuigen en 45.000 recreatievaartuigen. De Volkeraksluizen zijn het drukste en grootste binnenvaart sluizencomplex van Europa. De sluizen vormen de schakel in de hoofdtransportassen die Rotterdam met de Scheldehavens verbinden en met het Duitse achterland. De Volkeraksluizen vormen echter ook het grootste knelpunt in het vaarwegennet van het
Scheldegebied en er is geen reële alternatieve route op de Rijn-Schelde corridor om dit knelpunt te omzeilen. Het werk vindt plaats op de Volkeraksluizencomplex. Het Volkeraksluizencomplex is gelegen in de gemeente Moerdijk en vormt de verbinding tussen het Hollandsch
Diep en het Volkerak-Zoommeer. De sluizen 1 en 2 voor de beroepsvaart zijn in 1964 in gebruik genomen. De lengte van elke sluis is 329 m. De schutlengte is 308,90 m. Beide sluizen zijn door middel van een tussenhoofd verdeeld in twee kolken van 135 m lengte. Sluis 3 voor de
beroepsvaart is in 1975 in gebruik genomen. Deze is 331,50 m lang en heeft in tegenstelling tot sluis 1 en 2 geen tussenhoofd. De breedte van alle drie sluizen is 24,10 m. De Jachtensluis is in 1974 in gebruik genomen. Deze heeft een schutlengte van 128 m en een breedte van 16 m.

Het doel van het project ‘Taatsen en deuren’ is tweeledig:

  • Het in kaart brengen van de schades en slijtage per object door middel van inspectie(s);
  • De levensduur van de objecten verlengen met 15 jaar.

De aanbesteder is voornemens de opdracht te verlenen in de vorm van een engineering & construct contract. Er is een bezoek mogelijk aan het werk, dit is gepland op 2 juni 2020.  De fysieke aanwijzing op locatie is onder voorbehoud en gaat alleen door indien de richtlijnen van het RIVM dit toestaan. De looptijd van de opdracht vangt aan op 1 oktober 2020 en loopt af op 31 december 2021. Er zijn geen optionele verlengingen.

Bron: Tenderned 8 mei 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/194513

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *