Renovatie en uitbreiding Edudelta-gebouw Barendrecht – Aanbestedingsnieuws

Renovatie en uitbreiding Edudelta-gebouw Barendrecht

Foto: Google Streetview

Het project in deze niet-openbare aanbesteding omvat de (ver)nieuwbouw van het Edudelta-gebouw in Barendrecht met een
totale oppervlakte van circa 7100 m2. De school wordt waar nodig tot het casco terug gesloopt/gedemonteerd, met uitzondering van het overgrote deel van gevels en dak, om het vanaf daar opnieuw op te bouwen. Het nieuwbouw gedeelte betreft ca. 300 m2. De aanbestedende dienst (de BAR-organisatie namens de gemeente Barendrecht) is op zoek naar een proactieve, betrokken en pragmatische bouwteampartner voor: Het uitvoeren van de bouwkundige werken inclusief werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties alsmede de coördinatie over de overige bij de uitvoering betrokken partijen (derden).
Opdrachtgever wil om de opdracht te realiseren, gebruik maken van kennis en ervaring uit verschillende vakgebieden. Daarom voert de geselecteerde aannemer de opdracht in bouwteamverband uit. Met de aannemer wordt een bouwteamovereenkomst gesloten. De opdracht voor de bouwteampartner (inclusief installateur) betreft het technisch mee ontwerpen,  samen met het bouwteam, vanaf ongeveer halverwege de Definitief Ontwerpfase. Het ontwerpteam gaat vanaf moment start Definitief Ontwerpfase over in een bouwteam. De bouwteampartner ontwerpt mee op o.a. technische maakbaarheid van het ontwerp, calculeert mee in een bouwkostenraming en adviseert verder t.a.v. het voorbereiden, plannen en organiseren van de realisatiewerkzaamheden. Aan het einde van de engineering, voorafgaand aan het bepalen van de definitieve aanneemsom, krijgt de bouwteampartner de tijd alle geproduceerde documenten ten behoeve van de realisatie nog een keer goed op elkaar af te stemmen om nog eventuele knelpunten en risico’s te inventariseren. De bouwteampartner en opdrachtgever bepalen vervolgens op welke manier de gesignaleerde knelpunten en/of risico’s worden opgelost. Als het geheel naar tevredenheid van opdrachtgever is uitgewerkt en ook past binnen de gestelde (financiële) kaders wordt de bouwteamovereenkomst omgezet in een aannemingsovereenkomst. Opdrachtgever gaat uit van opdrachtverlening op basis van een overeenkomst gebaseerd op de UAV. Een en ander wordt uitgewerkt in de stukken voor de gunningsfase (Gunningsleidraad). 

De niet-openbare procedure bestaat uit twee fasen. De gemeente Barendrecht roept geïnteresseerde aannemers op om zich aan te melden en mee te dingen naar de aanbestede opdracht. Op basis van de selectiecriteria maakt de selectiecommissie
een selectie uit alle aanmeldingen van gegadigden met het doel te komen tot een selectie van de meest gekwalificeerde vijf gegadigden. In de tweede fase (gunningsfase) worden deze vijf gegadigden uitgenodigd tot het indienen van een inschrijving welke wordt beoordeeld aan het gunningscriterium Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) op basis van beste
prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zaterdag 15 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/249381

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *