Renovatie “Achter Sint Pieter 200″Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Renovatie “Achter Sint Pieter 200″Utrecht

Foto: Universiteit Utrecht

Het complex Achter Sint Pieter 200 (ASP200) is onderdeel van het strategisch vastgoed.van de Universiteit Utrecht in de binnenstad van de gemeente Utrecht. Strategisch vastgoed is vastgoed dat voor onbepaalde tijd in eigendom van de Universiteit Utrecht zal zijn. Met de renovatie van het complex worden circa 250 werkplekken gerealiseerd voor Universitaire medewerkers die in de binnenstad van Utrecht werken. Het complex beslaat circa 7500m2. Het complex Achter Sint Pieter 200 bestaat uit verschillende aaneengesloten gebouwen.
Het betreft ASP200 (bouwdeel A), ASP220 (bouwdeel B), het tussenlid (bouwdeel C), het bouwdeel dat de Statenzaal van de Provincie huisvestte (D), het archiefgebouw (E) en het koetshuis (F). De bouwdelen A en B zijn rijksmonument. De overige bouwdelen hebben monumentale waarde
Het complex sluit aan op de straten Achter Sint Pieter (bouwdeel A en B), Pieterskerkhof (bouwdeel C) en de Kromme Nieuwegracht (bouwdeel F).
Zowel de bouwlogistiek buiten het werkterrein als die binnen het werkterrein zijn complex. Het complex ASP 200 staat in een omgeving met veel monumentale panden, een school en bewoners die direct aan het bouwterrein wonen. De ter plaatste van toepassing zijnde verkeerssituatie met betrekking tot rijrichtingen en aslastbeperkingen maken de bereikbaarheid lastig. De bouwlocatie ligt in het centrum van de stad met alle bijbehorende binnenstedelijke bouwlogistieke situaties. Het binnenterrein is deels, circa 3/4 eigendom van de Universiteit Utrecht en deels, circa 1/4 eigendom van de Provincie Utrecht. Het terreindeel van de provincie is geen werkterrein en moet representatief blijven gedurende de renovatie. De bouwdelen zijn onderling zeer verschillend in indeling, erdiepingshoogte
en bouw- en installatietechnisch. Een passende oplossing om om te gaan met deze bouwlogistiek in haar binnenstedelijke context is de sleutel tot het succes van dit project.

Het complex ASP200 is na de renovatie een toekomstbestendig kantoorgebouw. Naast kantoorruimten worden er diverse soorten vergaderruimten, ontmoetingsplekken, concentratiewerkplekken, een multifunctioneel in te zetten restaurant en bijbehorende
facilitaire ruimten gerealiseerd. Het monumentale karakter van het complex komt tot uitdrukking in de locatie waar het complex ligt, de verschillende gevels en stijlkamers. Bouwdelen A en B zijn voormalige patriciërswoningen met kenmerkende stijlkamers. Bouwdeel C is een ruim opgezet kantoordeel dat de verbinding vormt met bouwdeel D waar de voormalige Statenzaal van de Provincie Utrecht, is gesitueerd. Bouwdeel E is een archiefgebouw met een beperkte verdiepingshoogte en constructief gebouwd met gietijzeren kolommen en beton. Bouwdeel F is een voormalig koetshuis dat tot fietsenstalling wordt getransformeerd.

Het Werk omvat alle bouwkundige, installatie- en ICT-technische ingrepen én organisatorische activiteiten die noodzakelijk zijn om het complex aan te passen tot het gewenste prestatieniveau, waardoor het waarde blijft houden voor de Aanbestedende Dienst en het primaire proces (Onderwijs en Onderzoek) optimaal blijft ondersteunen. Het complex wordt beschouwd als een strategisch pand met een “oneindige” levensduur.Het merendeel van de gevels blijft behouden. In de oksel van bouwdeel A en C wordt een nieuwe entree gemaakt en op het dak en begane grond van bouwdeel B zijn beperkte uitbouwen uit de kapconstructie en de achtergevel onderdeel van het Werk. Op het dak
van bouwdeel E zijn nieuwe installaties voorzien waaronder luchtbehandelingskasten en een koelinstallatie. Inpandig zullen alle installaties worden verwijderd en nieuw aangebracht. Het volledige bouwkundige inbouwpakket wordt vernieuwd en aangepast voor het toekomstig gebruik

Europese Concurrentiegerichte dialoog
Tijdstip aanmelding Verzoek tot deelneming: tot vrijdag 24 april 12:00

Bron: Tenderned 12 maart 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/189761

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *