Reiswijzer gebiedsontwikkeling 2019 op handen – Aanbestedingsnieuws

Reiswijzer gebiedsontwikkeling 2019 op handen

In hoeverre moet je nu aanbesteden bij gebiedsontwikkeling? Het is een vraag zonder duidelijk antwoord, maar het staat of valt tot nog toe met het begrip zelfrealisatie, zoals uitgeleged in de Reiswijzer gebiedsontwikkeling oorspronkelijk uit 2007, en voor het laatst in 2011 verschenen. Nu is er een nieuwe Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019, waarin rekening wordt gehouden met alle recente ontwikkelingen. De Reiswijzer is gepresenteerd op de Provada, die dit jaar dicht bij huis in de RAI werd gehouden.

De reiswijzer is opgesteld in opdracht van NEPROM, VNG, Bouwend Nederland en BZK en samengesteld door AKRO Consult en IBR Er is nogal wat veranderd sinds 2011 waar de reiswijzer zoal rekening mee kan houden, zo zijn er 3 nieuwe aanbestedingsrichtlijnen waaronder een concessierichtlijn. Met de concessierichtlijn 2014/23 wordt meer procedurele waarborgen gegeven bij de toepassing van aanbestedingsbeginselen bij concessieovereenkomsten voor werken.

©Ministerie van IenW 2019

Daarnaast speelt bij de financiering van gebiedsontwikkeling ook staatssteun een grotere rol. In Leidschendam/Voorburg kunnen ze daarover meepraten, daar lag het centrum op de schop, raakte de werkzaamheden vertraagd door juridische procedures. Tegenstanders van het plan, niet eens de concurrent, huilt de NEPROM in een wat aparte slachtofferrol, wisten voor elkaar te krijgen dat de Europese Commissie het aanpassen van de aanvankelijke afspraken met de bouwer beschouwde als staatssteun, en dus ongeoorloofd. Of je even €6,9 miljoen terug wil betalen, ontwikkelcombinatie. Akelig, behalve vanuit het perspectief, dat de ontwikkelcombinatie het geld niet had mogen hebben. Nieuw is, dat ongeoorloofde staatssteun proactief moet worden teruggevorderd, maar met de Reiswijzer in de hand moet ongeoorloofde staatssteun dus worden voorkomen.Ontwikkelcombinaties opgepast….

Volgens de NEPROM is nieuw in deze editie de partnerselectie, waarbij niet een plan geselecteerd wordt maar een partij om samen de opgave verder uit te werken. Dit is belangrijk om in complexe, langjarige gebiedsontwikkelingen in te kunnen spelen op economische en maatschappelijke veranderingen. Echt nieuw kun je het niet noemen, ze zullen altijd wel een partner geselecteerd hebben. Bovendien was een soortgelijke partnerkeuze strategie al geïntroduceerd. Er was eerder al een lijvig boekwerk verschenen over die partnerkeuze, genaamd Handreiking voor Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling, ook weer van de NEPROM, Akro Consult en nu het Ministerie van IenM en professor de Zeeuw van de TU Delft.

Akrom Consult heeft alvast een tipje van de sluier opgelicht. In de nieuwe Reiswijzer wordt naast de juridische kaderstelling bij gebiedsontwikkeling, het proces strategievorming bij gebiedsontwikkeling uitgewerkt aan de hand van een aantal stappen:

 • Analyse van de opgave
  – Publiek en privaat initiatief
  – Risico- actoranalyse
 • Ontwikkelstrategie
  – Haalbaarheidsanalyse
  – Grondbeleid
 • Samenwerkingsstrategie
  – Rol- en risicoverdeling
  – Publieke, PPS of private GREX
 • Keuze voor een samenwerkingspartner
  – Eén op één
  – Tenderstrategie
  -Tender, marktselectie of aanbesteding
 • Samenwerking (na gunning)

 

Platform 0031 licht het toe in een Youtube clipje
https://www.youtube.com/watch?v=OFMG5NUQOIg

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *