Oproep tot deelname: Kennisprogramma natte kunstwerken – Aanbestedingsnieuws

Oproep tot deelname: Kennisprogramma natte kunstwerken

In Nederland staat de komende decennia de vervanging van ruim tweehonderd natte kunstwerken op de agenda. Een opgave waar een miljardeninvestering mee gemoeid is en die enorme gevolgen gaat hebben voor het dagelijks verkeer en gebruik van de Nederlandse waterwegen. In Nederland zijn natte kunstwerken (zoals schutsluizen, stuwen en gemalen) gebouwd met een verwachte levensduur van honderd jaar. De verwachting bij de bouw was dat het betonnen of metalen chassis een eeuw later niet meer veilig zou zijn en geheel vervangen moest worden.

De onderzoeksinstellingen Deltares, TNO en Marin werken samen met Rijkswaterstaat aan de kennisontwikkeling ten behoeve van de vervanging- en renovatieopgave (VenR) van kunstwerken in de waterinfrastructuur. Het merendeel van de natte kunstwerken (zoals sluizen, gemalen, stuwen, damwanden, keringen, duikers en sifons) zijn in de 20e eeuw aangelegd en naderen einde levensduur. De besluitvorming rondom vervanging en renovatie betreft grote investeringsbeslissingen en markeert de overgang naar een volgende levenscyclus. We zien een productieboeggolf op ons afkomen die we goedkoper, sneller en efficiënter willen aanpakken met een toekomstbestendig resultaat. We houden daarbij rekening met klimatologische
en socio-economische ontwikkelingen: de netwerkprestatie-eisen van de toekomst, klimaatneutraal en circulaire in 2030, klimaatbestendig in 2050 en voorspelbaar in beheer en onderhoud bij oplevering. Het kenmerkt de complexiteit van de opgave waar beheerders van de waterinfrastructuur voor staan. In de aanloop van het besluitvormingsproces van de vervanging- en renovatieopgave zijn drie kernvragen cruciaal die in het Kennisprogramma Natte Kunstwerken centraal staan:
1. Hoe lang gaat het natte kunstwerk nog mee (zowel technisch als functioneel)?
2. Welke opties zijn er vervolgens?
3. Welke afweging is er dan te maken (kosten/baten, nu of later)?

Deelname aan het Kennisprogramma Natte Kunstwerken staat open voor alle ondernemers die wensen bij te dragen aan de genoemde onderzoeksonderwerpen. Financiering moet dan, naast een eigen inbreng, worden gezocht in een PPS-toeslag van de TKI-Deltatechnologie. Ziet u kansen om aan te sluiten en deel te nemen, dan bent u van harte uitgenodigd om dat kenbaar te maken bij de trekker van het Kennisprogramma Natte Kunstwerken. Contactgegevens zijn beschikbaar op www.nattekunstwerkenvandetoekomst.nl

Bronnen : Nattekunstwerkenvandetoekomst.nl en

Tenderned donderdag 3 maart 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/253832

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *