Oprichting informatiepunt onbedoeld zwanger is aanbesteed – Aanbestedingsnieuws

Oprichting informatiepunt onbedoeld zwanger is aanbesteed

Fot: Pexels.com

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aanbesteding geplaatst voor de oprichting van een centraal informatiepunt verwijzing keuzehulp bij onbedoelde zwangerschap. (want Duitsland heeft dat ook).

Uit de aanbestedingsleidraad:

Op basis van dit zevenpuntenplan, is in de Tweede Kamer een motie aangenomen, waarin de regering verzoekt om één centraal informatiepunt in te richten voor vragen bij ongewenste zwangerschap (35000 XIV, nr. 48). Hierbij wordt verwezen naar Duitsland waar ook een dergelijk
informatiepunt bestaat.

Verder staat in de leidraad

Wanneer een vrouw onbedoeld zwanger is geworden, dan hebben zij en haar partner soms extra hulp en ondersteuning nodig. De eigen omgeving is hier niet altijd toe in staat. Deze ondersteuning kan praktisch van aard zijn, maar ook complexer of meer omvattend. Op dit moment worden deze keuzehulp-diensten door verschillende partijen binnen en buiten het GGD-domein aangeboden. De Rijksoverheid en de Tweede Kamer der Staten-Generaal zien het belang van meer kwaliteitseisen binnen dit zorgdomein. Het ministerie van VWS heeft, daarom, meerdere activiteiten opgestart op het gebied van ondersteuning voor de situaties waarin vrouwen onbedoeld zwanger zijn geworden. Er zal in 2019 hiervoor een publiekscampagne van start gaan en er is een open house-financiering met kwaliteitseisen voor aanbieders die keuzehulpgesprekken bieden. Daarnaast wordt er ook een centraal opleidingspunt opgericht voor het houden van keuzehulpgesprekken.

De opdracht luidt “het oprichten van het centraal informatiepunt keuzehulp onbedoelde zwangerschap en een bijbehorende website bieden informatie aan de vrouw die onbedoeld zwanger is (en eventueel haar partner(s) of de vader van het kind). Het informatiepunt is bedoeld om – indien nodig – door een medewerker van de organisatie aan de telefoon of via de chatfunctie gerustgesteld te worden en te worden gewezen op de informatie die te vinden is over onbedoelde zwangerschappen en welke organisaties er zijn voor hulp bij keuzehulpgesprekken. Ook kan verwezen worden naar beschikbare online zelfhulpmodules. Hierbij wordt rekening gehouden met eerdergenoemde eisen die in de moties van de TK zijn gesteld (zie aanleiding in de leidraad).
Er wordt geen hulp geboden aan de telefoon of chat, alleen informatie verstrekt.”

Fiom https://fiom.nl/over-fiom/nieuws/keuzehulp-moet-objectief-zijn schrijft hierover

Een keuze maken over een ongewenste zwangerschap is niet makkelijk. Je moet in korte tijd een ingrijpende beslissing nemen die niet meer ongedaan gemaakt kan worden. Uit onderzoek weten we dat ongewenst zwangere vrouwen die onder druk of dwang van anderen een keuze maken, hier later meer psychosociale klachten van ervaren dan vrouwen die zelf een weloverwogen keuze hebben gemaakt. Hetzelfde geldt voor vrouwen die onder druk de zwangerschap uitdragen. De impact van ongewenst een kind krijgen is groot, zowel voor de vrouw als het kind.

Op dezelfde FIOM website staat:

Binnen het zevenpuntenplan kunnen we vanuit onze rol de toegang tot objectieve informatie en hulp op maat verder verbeteren. Hoe? Door het netwerk keuzehulp uit te breiden en hier een landelijk telefoonlijn aan te koppelen zodat informatie en hulp 24 uur per dag bereikbaar is. Wij willen dit belangrijke werk en onze centrale rol hierin voortzetten. Zo zorgen we ervoor dat objectieve informatie en hulp op maat voor iedereen beschikbaar is en ongewenst zwangere vrouwen een keuze kunnen maken zonder druk of dwang.

Feitelijk betekent dit dat er al een informatiepunt is, dus het waarom van deze aanbesteding is niet duidelijk. Voor de initiële contractperiode van achtenveertig (48) maanden wordt de waarde van de Opdracht geschat op € 600.000,- exclusief BTW. Dat er al een informatiepunt is erkent ook het ministerie:

Het ministerie van VWS, directie Publieke Gezondheid, wil via een openbare Nationale aanbesteding een nieuw centraal informatiepunt en website laten inrichten betreffende de ondersteuning en informatie over keuzehulpgesprekken.

Klaarblijkelijk voldoet de FIOM in dit geval dus niet, of de aanbestedingsgekte waart weer eens rond. Nieuwe aanbieders een kans geven om 6 ton binnen te harken. Zou de ongewenst zwangere vrouw, haar partner(s) of de vader van het kind niet meer gebaat zijn bij een stabiele organisatie zoals de Fiom al sinds 1930 was. Of is het weer een voortzetting van herhaalde bezuinigingen. Op de website van Fiom (over ons) valt te lezen:

2013 In de afgelopen 80 jaar heeft Fiom een schat aan kennis opgebouwd op het terrein van onbedoelde zwangerschap en afstammingsvragen. Deze kennis gaat Fiom delen en beter toegankelijk maken voor (potentiële) cliënten, organisaties en instellingen in de sociale sector, politiek en overheden. Verdere digitalisering zal hier een belangrijk deel van uitmaken. Fiom blijft een landelijke organisatie met een beperkt hulpaanbod. Fiom gaat terug van 5 naar 2 miljoen subsidie en moet 65 van de 100 medewerkers ontslaan. Fiom-bureaus worden opgeheven en slechts een aantal medewerkers zal nog op locatie werken.

De conclusie is aan u, die willen we u niet in de mond leggen, maar je zou er bijna een kindje van krijgen.

Bronnen Fiom, Tenderned 30 juli 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/171811

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *