Ophogen Drontermeerdijk aanbesteed – Aanbestedingsnieuws

Ophogen Drontermeerdijk aanbesteed

Foto: Waterschap Zuiderzeeland

Het waterschap Zuiderzeeland heeft een aanbesteding geplaatst voor het ophogen van 2,8 km Drontermeerdijk.

De dijken zijn van wezenlijk belang voor Flevoland: sterker nog, zonder dijken geen Flevoland. Waterschap Zuiderzeeland beheert en onderhoudt de dijken in en rondom Flevoland en is bezig met het treffen van de voorbereidingen voor het versterken en verhogen van de Drontermeerdijk.

Het versterken van de Drontermeerdijk, is een van de maatregelen die genomen wordt om de inwoners van de regio Zwolle, Kampen en Dronten beter te beschermen tegen extreem hoog water. De provincie Overijssel, provincie Flevoland, Rijkswaterstaat en Waterschap Zuiderzeeland werken daarbij samen in het project IJsseldelta fase 2 (de opvolger van Ruimte voor de Rivier).

Dijken moeten zo sterk en hoog zijn dat het gebied achter de dijken voldoende veilig is. De minister van Infrastructuur en Waterstaat bepaalt hoe veilig. Hiervoor zijn nieuwe landelijke normen vastgesteld. De Drontermeerdijk moet nu worden versterkt en opgehoogd zodat in 2022 bij extreme omstandigheden het hoogwater van de IJssel via het Reevediep sneller en veiliger wordt afgevoerd naar het IJsselmeer. Door de dijk te verhogen en te versterken houdt Flevoland droge voeten en voldoet de Drontermeerdijk aan de wettelijk gestelde richtlijnen.

In het kort komt het er op neer dat men de Drontermeerdijk wil versterken en ophogen met ca. 2,7 meter, de werkzaamheden plaatst laat vinden vanaf de Roggebotsluis/N307 richting Elburg, de Drontermeerdijk over een afstand van 2,8 kilometer wordt opgehoogd en versterkt en op de dijk nieuwe weg de N306 wordt aangelegd.

Men beoogt met deze aanbesteding 5 gegadigden aan te trekken, gegadigdenn die kunne inschrijven tot 10 april 2019 12:00

Bron: www.Zuiderzeeland.nl; Tenderned 4 maart 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/159937;section=0

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *