Operationele autolease – Stichting Waterproef – Aanbestedingsnieuws

Operationele autolease – Stichting Waterproef

Waterproef verzorgt vanuit Edam de laboratoriumactiviteiten voor Waternet (uitvoerende instantie van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam), het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en een aantal externe partijen. Waterproef voert daarbij de volgende werkzaamheden uit: het bemonsteren en analyseren van oppervlaktewater, waterbodem, grondwater, afvalwater, grond en (zuiverings) slib. Waterproef verricht tevens veel veldwerk, zoals de
inventarisatie van planten en dieren en het onderzoek naar de kwaliteit van het zwemwater voor openluchtrecreatie. Het doel van de aanbestedingsprocedure is het afsluiten van een marktconforme raamovereenkomst Operationele Autolease met één leasemaatschappij.

Het wagenpark van Waterproef bestaat momenteel uit acht voertuigen welke eigendom zijn van Waterproef, aangevuld met zes huurvoertuigen voor de uitvoer van de werkzaamheden. Deze voertuigen zijn functioneel ingezet. Het betreft allen grijskentekenauto’s. Naar verwachting zullen er gedurende de contractuele uitvoeringsfase circa acht tot vijftien voertuigen worden ingezet. Dit aantal kan variëren, afhankelijk van de behoefte aan voertuigen voor de uitvoering van werkzaamheden.

Binnen de scope van het inkoopproject vallen:
• Lease personen- en bedrijfsauto’s
• Wagenparkfinanciering
• Wagenparkverzekering
• Inkoopkortingen voertuigen
• Levering van bedrijfswagen in- en opbouw (koelunits)
• Coördinatie van levering bedrijfswagen in- en opbouw , track & trace en bestickering

Voor deze aanbesteding heeft de aanbestedende dienst gekozen voor de Europese openbare procedure. De openbare procedure houdt in dat iedere geïnteresseerde, die voldoet aan de gestelde eisen, een inschrijving mag indienen en mag meedingen naar gunning van de opdracht. Met de opdrachtnemer zal een raamovereenkomst afgesloten worden voor de periode van initieel vier
jaar met twee keer een optie tot verlenging met één jaar. De ingangsdatum van de overeenkomst is 15 maart 2023. Naast de raamovereenkomst zullen ook een Service Level Agreement (SLA) en Price Level Agreement (PLA) worden afgesloten met de leverancier.

Bron: Tenderned dinsdag 13 december 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/282563

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *