Onderhoud van de uiterwaarden langs de Rijn en de Maas gegund – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud van de uiterwaarden langs de Rijn en de Maas gegund

Foto: Https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat/ Rens Jacobs

Rijkswaterstaat heeft 3 ‘opdrachtpartners’ geselecteerd voor het meerjarig onderhoud van de uiterwaarden langs de Rijn en de Maas. De partners zijn combinaties van bedrijven die samen invulling geven aan waterveiligheid en natuurbeheer in de uiterwaarden. In de nieuwe contracten met deze partners is een aantal veranderingen doorgevoerd, in lijn met het transitieprogramma ‘Op weg naar een vitale infrasector’. Op 14 maart 2022 zijn tijdens een bijeenkomst de voorovereenkomsten getekend. 

De afgelopen jaren zijn rivieren in Nederland op veel plaatsen verruimd en uiterwaarden vergroot, om zo meer water af te kunnen voeren. Hierbij is ook nieuwe natuur gecreëerd. De wateroverlast van de laatste tijd laat zien dat goed onderhoud van de uiterwaarden zeer belangrijk is. De uiterwaarden zijn onmisbaar voor de bescherming tegen hoogwater van 4 miljoen mensen en voor ecologisch gezonde rivieren. Zij zijn ook een belangrijk leefgebied voor veel planten en dieren, en kennen een grote biodiversiteit. Samen met de geselecteerde opdrachtpartners gaat Rijkswaterstaat het beheer en onderhoud de komende vier jaar vormgeven. Als beide partijen tevreden zijn, wordt dit verlengd tot maximaal tien jaar.

Deze aanbesteding sluit aan bij het initiatief ’Project Match’. In maart 2021, ruim voor de start van de aanbesteding, vond het Match-evenement plaats voor geïnteresseerde marktpartijen. Vanwege het unieke karakter van deze opgave, heeft Rijkswaterstaat met het Match evenement nieuwe partijen willen mobiliseren. Daarmee gingen marktpartijen al voor de start van de aanbesteding nieuwe samenwerkingen aan.  De aanbesteding is augustus 2021 gestart, met een selectiefase waarin gegadigden werd gevraagd te reflecteren op de eigen organisatie, en de mate waarin de organisatie past bij de waarden van het project. Daarna volgde een concurrentiegerichte dialoog. Bij de beoordeling van de inschrijvingen is vervolgens een vaste prijs aangehouden en is volledig beoordeeld op kwaliteit.

Rijkswaterstaat en de opdrachtpartners gaan voor 3 percelen de samenwerking aan:

  • Perceel Maas: Maaskracht, een combinatie van middelgrote familiebedrijven: van de Wetering Cultuurtechniek; aannemersbedrijf van Wijlen; aannemersbedrijf M.J. Smits, aangevuld met Tenders & Projects
  • Perceel Rijntakken: een consortium, bestaande uit Van Oord; Rebel; Witteveen+Bos; Prop Beplantingswerken, met digitale partners HAL24K Infra; Google Cloud Solutions; Ciphix
  • Perceel IJssel: Een combinatie bestaande uit Dura Vermeer en Brunel.

Bron: RWS

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *