Onderhoud speeltoestellen en valondergronden in Weert – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud speeltoestellen en valondergronden in Weert

Foto: © Gemeente Weert

De gemeente Weert heeft een aanbesteding geplaatst om te komen tot een raamovereenkomst inzake het onderhoud van speeltoestellen en valondergronden in haar gemeente. Deze raamovereenkomst betreft het onderhouden van speeltoestellen en (val)ondergronden van het gehele areaal binnen de gemeente Weert. Op 20 maart 2020 waren dat 168 speel- en sportlocaties met 802 sport, speel en beweegtoestellen en circa 12.750 m2 (zand) valondergrond. De raamovereenkomst is gesplitst in twee percelen. Perceel één betreft de speeltoestellen en perceel twee de (val)ondergronden. Hieruit volgen separate deelopdrachten.

De volgende werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden:

 • 0-meting;
 • het uitvoeren van inspecties (veiligheidsinspecties, functionele inspecties en visuele inspecties) aan bestaande
  speeltoestellen en valondergronden en verwerken inspectiegegevens in digitaal logboek;
 • het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud aan bestaande speel-, sport- en beweegtoestellen en
  verwerken onderhoudgegevens in digitaal logboek;
 • Reparaties
 • Reinigen speeltoestellen
 • het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud aan bestaande valondergronden en de directe
  speelomgeving en verwerken inspectiegegevens in digitaal logboek;
 • het reinigen van bestaande valondergronden.

Het uit te voeren onderhoud vindt plaats op basis van een urgentiematrix. De intentie van de gemeente Weert is het op de mark zetten van een ontzorgcontract waarbinnen de inspecties en onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd en de gemeente zo volledig mogelijk wordt ontzorgd.
Met zo volledig mogelijk ontzorgen wordt verstaan dat opdrachtgever van de opdrachtnemer vraagt hem o.a. qua verantwoording over de toestellen, klachten en meldingen en garanties ( streven naar een permanent zo veilig en functioneel mogelijk areaal) zo veel mogelijk te ontzorgen.

De gemeente Weert is van plan elk onderhoudsjaar twee stuks deelopdrachten uit te schrijven, te weten :
a. één deelopdracht voor het inspecteren en onderhouden van het volledige areaal (toestellen, valondergronden en
directe speelomgeving) voor alle urgentieklassen, en
b. één deelopdracht voor het reinigen van valondergronden.

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 10 juli 2020 tot en met 1 juli 2022.Na het verstrijken van de looptijd van de overeenkomst kan de opdrachtgever éénzijdig, één keer de overeenkomst verlengen met twee jaar onder gelijkblijvende condities zoals verwoord in de aanbesteding en bijbehorende contractstukken. Mede op basis van historische gegevens bedraagt het te verwachten volume voor het onderhoud en reparaties aan speeltoestellen en speelplaatsen circa € 90.000, — exclusief BTW per jaar. Dit geeft geen garantie voor de werkelijke afname de komende jaren. De inschrijver kan dan ook géén rechten ontlenen aan dit bedrag.

Bron: Tenderned 1 mei 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/194041

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *