Onderhoud elementenverhardingen 2023-2026 Den Helder – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud elementenverhardingen 2023-2026 Den Helder

Foto: © Gemeente Uithoorn

De gemeente Den Helder is van plan om met één opdrachtnemer een overeenkomst aan te gaan voor het bestek 10-2022 met
zaaknummer 2022-045061.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. het herstraten van elementenverhardingen;

Bijkomende werkzaamheden:
1. het verrichten van grondwerkzaamheden;
2. het leveren en aanbrengen van nieuwe elementenverhardingen;
3. verkeersplannen opstellen en verkeersmaatregelen treffen;
4. diverse overige bijkomende werkzaamheden;
5. het werken met het digitale beheersysteem van de gemeente Den Helder (GISIB).
De uit te voeren werkzaamheden zijn in de gehele gemeente Den Helder.

De af te sluiten raamovereenkomst heeft een looptijd tot 31 december 2024, welke eenzijdig door de gemeente Den Helder maximaal tweemaal met één jaar kan worden verlengd tot uiterlijk 31 december 2026. De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 maart 2023. De gemeente Den Helder heeft ervoor gekozen de opdracht aan te besteden door middel van een
openbare procedure. Het gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) waarbij het criterium
Laagste prijs wordt gehanteerd.

Bron: Tenderned dinsdag 13 december 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/282538

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *