Onder water zetten Hedwigepolder wacht op Vlaamse aanbesteding – Aanbestedingsnieuws

Onder water zetten Hedwigepolder wacht op Vlaamse aanbesteding

Nederland heeft zich verplicht tot het onder water zetten van de Hedwigepolder, als compensatie van het uitbaggeren van natuurgebied de Westerschelde. Dat wacht nu alleen nog op een Vlaamse aanbesteding voor de uitvoering van de ontpoldering. Dat bleek, ter zitting bij het hoger beroep tussen de eigenaar van de polder en de pachters van het gebied. De uitspraak draait om iets anders, namelijk om de vraag of de pachtovereenkomsten door de ontpoldering kunnen worden ontbonden.

Het natuurverlies, nodig voor de ontsluiting van de Antwerpse haven, zou worden gecompenseerd met het onder water laten lopen van de Hedwigepolder. Dat stuit op verzet bij omwonenden en pachters. De Nederlandse staat heeft van het Vlaams gewest € 60 miljoen ter beschikking voor de verwerving, de realisatie en het beheer van de polder. De uitvoering van de ontpoldering zal evenwel door het Vlaams gewest, althans een orgaan van of gelieerd aan de Vlaamse overheid, plaatsvinden. Dit volgt uit het Verdrag tussen de Staat en het Vlaams gewest, aldus de eigenaar van de Hedwigepolder.

bron: Beeldbank RWS, Joop van Houdt, https://beeldbank.rws.nl

“Het Vlaamse orgaan zal de aanbesteding verzorgen en de concrete voorwaarden voor de uitvoering van een project nader bepalen, waarvoor het RIP de randvoorwaarden geeft. Het Vlaamse orgaan is daarbij gewoon publiek private samenwerkingsovereenkomsten (pps) aan te gaan.  Dat zal hij ook deze keer doen.”, zo meldt de eigenaar tijdens de uitspraak.

De ontpoldering van het Vlaamse deel van de Hedwigepolder en de Prosperpolder wordt al op deze wijze uitgevoerd. Het Vlaamse orgaan zal voor de uitvoering van de ontpoldering van het Nederlandse deel van de Hedwigepolder betaald worden door de Staat uit het budget van € 60 miljoen. Op deze wijze is [appellant] financieel in staat de bestemming te realiseren.

Belgische bronnen melden dat het ontpolderen van de Hedwigepolder onderdeel is van het Sigmaplan. Voor die aanbesteding voor de inrichtingswerken op Nederlands grondgebied is 8.000.000 euro op het reserveprogramma gereserveerd. De aanbesteding wordt voorbereid  in 2016

http://www.sigmaplan.be/nl/sigmaplan/het-sigmaplan-noodzakelijk-en-succesvol/veiligheid.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *