Oh Waterlooplein – Aanbestedingsnieuws

Oh Waterlooplein

Abba had het Waterlooplein vast niet kunnen veranderen als het dat gewild had. Een aanbesteding voor de herinrichting van het Waterlooplein wordt door het Ingenieursbureau gegund op laagste prijs omdat de aard van de werkzaamheden niet zodanig is dat de administratieve lasten van een EMVI-aanbesteding in verhouding zou staan tot de opbrengst van de werkzaamheden. Het is een standaard Raw-bestek.

Onder meer de fietspaden moeten opgebroken. De (vervuilde) grond moet worden afgegraven en weggevoerd,de grond moet geschikt worden gemaakt voor het planten van bomen. Het riool moet tijdelijk worden afgesloten. Leidingen moeten worden gerenoveerd.

De termijn voor de ontvangst van de inschrijvingen sluit op donderdag 28 mei 2020 om 14:00 uur. De inschrijvingen kunnen uitsluitend digitaal via Tenderned worden ingediend. Als zodanig op andere wijze aangeboden inschrijvingen zullen door de aanbesteder ongeldig worden beschouwd.
De opening van de inschrijvingen overeenkomstig de procedure als vermeld in paragraaf 02 wordt gedaan via Tenderned en volgt zo spoedig mogelijk na het verstrijken van de termijn voor de ontvangst van de inschrijvingen.

©ZaZ 2020

In aanvulling op artikel 2.22.2 van het ARW 2016 kunnen vragen uitsluitend worden gesteld via de vraag- & antwoordmodule op www.tenderned.nl tot uiterlijk donderdag 30 april 2020. Het versturen van de gunningsbeslissing is gepland op donderdag 11 juni 2020. De nota van inlichtingen inschrijvingsfase is vanaf donderdag 14 mei 2020 te downloaden van www.tenderned.nl.

Algemene beschrijving Het werk bestaat in hoofdzaak uit: – voorbereidend en opruimingswerk; – grondwerk; – rioleringswerk; – leidingwerk drinkwater – straatwerk; – diverse terreininrichting; – openbare verlichting; – voorbereidende werkzaamheden m.b.t. door derden uit te voeren beplantingswerk – het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

Standaard of niet. Er is in het bijgaande bodemonderzoek van Antea wel gesignaleerd dat het er plaatselijk sterk ruikt naar olie, onder verwijzing naar de parkeergarage. Ook is de grond in de onderzochte locaties sterk verontreinigd. En dat is weer een extra risico dat relevant is voor de beprijzing.

De verontreinigingen met zware metalen (locaties: Waterlooplein 169-175 / Jodenbreestraat 144-150 en Waterlooplein 123-207) zijn nader bekeken. In een boring voor huisnummer 199 zijn in de laag van 0,5 – 1,0 m –mv. sterk verhoogde gehalten aan lood en zink gemeten (Verkennend bodem- en asbestonderzoek Waterlooplein, kenmerk: 259007-77, Antea Group, d.d. 29 maart 2013). In de grond voor huisnummer 169 zijn in de laag van 1,0 – 1,5 m –mv. sterk verhoogde gehalten aan koper en lood gemeten. Ondanks de sterke olie-waterreactie en oliegeur die zijn waargenomen bij huisnummer 169 zijn er in het grondwater alleen een matig verhoogd gehalte aan barium en licht verhoogde gehalten aan tetrachlooretheen en zink gemeten.

Niets in Amsterdam dat standaard zou moeten verlopen, verloopt ooit standaard. Aanbestedingsnieuws is daarom erg benieuwd wie er op de opdracht reageert.

Bron: TenderNed, 20 april 2020

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/193012;section=2

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *