Nieuwbouw KC Avenhorn – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw KC Avenhorn

Foto: Nieuwsbrief KC Avenhorn. / TenW architecten 

Stichting (I)KC Avenhorn heeft een niet openbare aanbesteding geplaatst voor kindcentrum Averhorn. De aanbesteder wil maximaal 5 gegadigden selecteren.

Kindcentrum Avenhorn gaat onderdak bieden aan twee basisscholen (Stichting Allure en SKO-WF), een kinderopvang (Berend Botje) en een gymvoorziening (gemeente Koggenland). Stichting (I)KC Avenhorn treedt op als bouwheer voor de realisatie van het Werk en is hiervoor de Aanbestedende dienst. Het is een gebouw waar kinderen van 0 t/m 12 jaar zich kunnen ontwikkelen. De gymvoorziening is voor de kinderen bestemt. Maar buiten schooltijden kunnen ook verenigingen gebruikmaken van de voorziening. Het gebouw komt op een centrale locatie in Avenhorn te staan, aan de Buitenroede. De Buitenroede is een doorgaande verkeersroute die Avenhorn verbindt met De Goorn. Het terrein is momenteel een groene zone aan het water. Het perceel is in een bocht/ronding gelegen, het gebouwontwerp is voorzien van dezelfde ronding, zodat er éénheid en herkenbaarheid ontstaat. In het ontwerpteam zitten diverse adviseurs die het ontwerp uitwerken en de omgevingsvergunning aanvragen. Het gebouw is gasloos, duurzaam, kosten- en energie efficiënt. Duurzaamheid spitst zich toe op slimme en waar mogelijk exploitatiegunstige materiaalkeuzes. Bij kostenefficiëntie gaat het om een goede balans tussen de bouwkosten en de onderhoudskosten.

De opdracht is verdeeld in twee percelen:

  • Perceel 1:  betreft de bouwkundige werkzaamheden + de coördinatieverplichting over de uitvoering van het gehele werk.
  • Perceel 2:  betreft de installatietechnische werkzaamheden voor de realisatie van het werk

Na definitieve gunning vangt de contracteringsfase aan. De uitvoering vindt naar verwachting plaats vanaf april 2020 en het project dient uiterlijk opgeleverd te worden juni 2021 ter voorbereiding op de start van het schooljaar september 2021.

Bron: Tenderned 7 november 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/179855

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *