Meervoudig onderhandse begrazing Brabantse Kempen – Aanbestedingsnieuws

Meervoudig onderhandse begrazing Brabantse Kempen

Foto: Pexels.com

Hebben we het op AN wel eens over schapen gehad?Het doel dat Staatsbosbeheer zich heeft gesteld om door middel van een Meervoudig Onderhandse procedure een nieuwe overeenkomst af te sluiten inzake: van verscheidene diensten voor natuurreservaten en het organiseren van bijpassende kleinschalige culturele evenementen. Zoals ecologische en cultuurhistorische landschapsvormende gescheperde schapenbegrazing. Bijdragen tot het in standhouden van bijpassende historische landbouwschapenrassen, instandhouding ambacht schaapsherder, bijdragen in het kader van recreatie, educatie en participatie.

Deze opdracht valt onder CPV code 92533000-6 Diensten voor natuurreservaten. Deze CPV code valt onder het verlichte regime, Aanbestedingswet artikel 2:38 en onder de specifieke voorschriften als genoemd in artikel 2:39.

Staatsbosbeheer heeft op basis van de regelgeving voor een aanbesteding die valt onder het verlichte regime, vormvrijheid met betrekking tot het kiezen van een aanbestedingsprocedure. Hierbij heeft Staatsbosbeheer een afweging gemaakt tussen enerzijds een openbare aanbesteding of anderzijds de dienstverlening meervoudig onderhands uit te vragen.

Staasbosbeheer heeft gekozen voor een meervoudige onderhandse aanbesteding om de volgende redenen: De specifieke gevraagde diensten en het cultuurhistorische belang van de landschapsvormende elementen met een voor dit landschap, voor deze streek en leefomstandigheden cultuurhistorisch passend landbouw schapenras. En bijdragen aan het behoud van het cultuurhistorische ambacht van schaapsherder. Waarbij de schaapsherder mede ingezet wordt voor mede organiseren van bijpassende recreatie, educatie en participatie voor draagvlak van deze bijzondere en waardevolle wijze van beheer.

Dit vraagt om een gespecialiseerd bedrijf dat ervaring met dergelijke opdrachten heeft. De geselecteerde bedrijven hebben dit en hebben daarnaast bewezen dat zij hierop de focus kunnen leggen en aandacht besteden aan het enthousiasmeren voor deze wijze van beheer. Om hier in te voorzien zal Staatsbosbeheer gericht organisaties uitnodigen voor het doen van een inschrijving.

Aangezien TenderNed niet een specifieke procedure heeft om “Sociale en andere specifieke diensten” aan te besteden, heeft Staatsbosbeheer als aanbestedende dienst na voorbeeld van de gemeente Gouda die dat heeft afgestemd met TenderNed, er voor gekozen om via de onderhavige procedure te voldoen aan verplichte aankondiging.

Het gaat om twee percelen, Gescheperde schapenbegrazing perceel 1 Leenderbos en Gescheperde schapenbegrazing perceel 2 Strabrechtse Heide. Perceel 1 bevindt zich in de omgeving van Valkenswaard en perceel 2 in de omgeving van Eindhoven.

Bron: Tenderned 29 maart https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/162069

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *