Marktconsultatie winterdienstmaterieel Sudwest Fryslân – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie winterdienstmaterieel Sudwest Fryslân

Foto: © Gemeente Woerden

Gemeente Súdwest-Fryslân (SWF) wenst in de komende jaren een 23-tal zoutstrooiers te vervangen. Daarvoor zal een Europese Aanbesteding worden gestart. De geplande startdatum van de aanbesteding is april/mei 2022. Om de aanbesteding zo goed mogelijk voor te bereiden hecht de SWF veel waarde aan de mening en input van marktpartijen. Zodoende kan de opdracht optimaal worden afgestemd op hetgeen in de markt leeft, teneinde de kans op een succesvolle aanbesteding te maximaliseren. Met deze marktconsultatie wordt aan marktpartijen de gelegenheid gegeven hun mening en input te geven.

Een overzicht van de te vervangen strooiers treft u aan in het onderstaande tabel:

Let op! Aan bovenstaande gegevens kunnen geen rechten worden ontleend!

Het doel van de marktconsultatie is het verzamelen van kennis en inzichten van marktpartijen ter voorbereiding op de Europese aanbesteding. Deze kennis en inzichten worden vervolgens gebruikt bij de vorming van de inkoopstrategie en de uiteindelijke aanbestedingsdocumenten. SWF benadrukt dat deze marktconsultatie geen onderdeel uitmaakt van de aanbesteding en er geen rechten aan kunnen worden ontleend. Verkregen inzichten uit de marktconsultatie gebruikt de gemeente (waar relevant) in de voorbereiding van de aanbesteding en de aanbestedingsstukken. SWF behoudt zich het recht voor om deze inzichten niet of niet volledig te gebruiken. De resultaten van de marktconsultatie worden door SWF gebruikt bij de nadere besluitvorming ten aanzien van de contract- en aanbestedingsvorm. Een verslag van de marktconsultatie zal tevens (geanonimiseerd) gedeeld worden met de marktpartijen die in de marktconsultatie geparticipeerd hebben. Daarnaast zal het geanonimiseerde verslag deel uitmaken van de aanbestedingsstukken. De marktconsultatie richt zich alleen tot marktpartijen die ervaring hebben met de levering met dienstverlening van gladheidbestrijdingsmaterieel en die geïnteresseerd zijn om in te schrijven op de aanbesteding.

De marktconsultatie zelf bestaat uit een vragenlijst en een presentatie. Naar aanleiding van de ontvangen documenten is SWF voornemens om maximaal vijf leveranciers van verschillende merken te benaderen voor het geven van een presentatie van maximaal twee uur. Alleen leveranciers die vraag 19 positief beantwoorden, komen hiervoor in aanmerking. Vraag 19 luidt dan ook: Graag nodigen wij u uit om uw reactie op deze marktconsultatie toe te lichten? Staat u daarvoor open? En stemt u ermee in dat de informatie uit deze marktconsultatie worden gedeeld (tenzij dit bedrijfsgevoelige informatie betreft). Bij vraag 2 tot en met 5 is bij ons( AN)

de gladheidsbestrijding in een slip geraakt, wij kunnen u niet vertellen wat daar in staat. u moet het zelf maar even aan SWF vragen (via Tenderned)

De presentatie zal fysiek plaats vinden op een nader te bepalen locatie in Sneek en heeft tot doel te komen tot een verdiepingsslag.

N.B.
– Zonder schriftelijke indiening van de ingevulde vragenlijst kan er niet deelgenomen worden aan het toelichtende gesprek/presentatie.
– Bij geen (tijdige) aanmelding gaat SWF ervan uit dat de geïnteresseerde marktpartij geen prijs stelt op een toelichtend gesprek/presentatie.
– SWF kan overwegen om geen gesprek aan te gaan indien inhoud van de schriftelijke beantwoording van de vragen hiervoor geen aanleiding vormt.

Bij deze presentatie zullen ca. 6-8 medewerkers van SWF aanwezig zijn. De groep zal bestaan uit beleidsmedewerkers, monteurs, teamleiders, etc.

Bron: Tenderned zaterdag 5 maart 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/254156

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *