Marktconsultatie Min. EZ Ongedierbestrijding bij Dierziekten – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie Min. EZ Ongedierbestrijding bij Dierziekten

Het Ministerie van Economische Zaken heeft een marktconsultatie geplaatst voor ongediertebestrijding bij dierziekten. Bij het uitbreken van een dierziekte, plantziekte of ander incident kan er een behoefte zijn om ongediertebestrijding op bedrijven uit te laten voeren door een daartoe gespecialiseerd en geschikt bedrijf in Nederland. De afgelopen 4 jaar is er op circa 40 bedrijven ongediertebestrijding toegepast. Beleidsdraaiboeken bij dierziekten zijn er genoeg, we noemen onderhanden de draaiboeken voor Q-koorts, blauwtong, runderpest, peste des petits ruminants, blaasjesziekten, Schapen- en geitenpokken, dermatitis, Afrikaanse paardenpest en meer. Ook is er een beleidshandboek crisisbesluitvorming bij zoönose, dit  beschrijft de samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken (EZ) en van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bij de uitbraak van een zoönose. Dit handboek is primair bedoeld voor de medewerkers van
de Ministeries van EZ en VWS en verschaft informatie over de advies- en besluitvormingsstructuur rondom zoönosen en dient als leidraad voor de departementale samenwerking. En nu is er dus een marktconsultatie met een verwachte einddatum: 29 maart 2019.

Bron: Tenderned 17 maart 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/160828;section=0

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *