Marktconsultatie Datacenter en Infrastructuur Services – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie Datacenter en Infrastructuur Services

De opdracht heeft betrekking op de inkoop van een “Datacenter en Infrastructuur Services ”. De AHK heeft echter onvoldoende kennis over de mogelijkheden die de markt biedt. Hierom wordt voorafgaand aan de (eventuele) aanbestedingsprocedure een openbare marktconsultatie uitgevoerd.

De AHK heeft een betrouwbare centrale IT-infrastructuur. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een virtueel datacenter met 53 virtuele servers. Dit virtuele datacenter wordt gehost in een extern datacenter en door een externe partij aangeboden en technisch onderhouden. In de Microsoft licenties wordt voorzien in een ESPA-contract via SURF welke is gebaseerd op de omvang van de instelling

De AHK wil met deze marktconsultatie een goed beeld krijgen van de (on)mogelijkheden in de markt. De door u gegeven reacties en antwoorden dienen als informatiebron voor de aanbestedingsdocumenten. Het doel van deze marktconsultatie is uitdrukkelijk niet om een (voor)selectie van gegadigden te maken in het kader van de komende aanbesteding. Voor zover nodig benadrukt de AHK dat uw deelname aan de marktconsultatie op geen enkele wijze een negatieve of positieve invloed zal hebben op uw deelname aan de te houden aanbesteding. Er is geen goed of fout, er worden geen punten toegekend!

fragment ©Wikicommons 2017

Deze marktconsultatie is uitdrukkelijk bedoeld voor marktpartijen die ervaring hebben met het aanbieden van een “Datacenter en Infrastructuur Services ” voor hoger en universitair onderwijs.
Bovendien moeten deze marktpartijen in staat zijn om een opdracht van de omvang als in de scope van de opdracht geschetst te kunnen uitvoeren.

Bron: Tenderned, 26 januari 2024
Zie verder

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *