Marktconsultatie circulaire betonproducten – Nissewaard – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie circulaire betonproducten – Nissewaard

Foto: © Gemeente Uithoorn

In het kader van de voorbereidingen voor een eventuele aanbesteding met betrekking tot het gebruik van circulaire betonproducten in de openbare ruimte binnen gemeente Nissewaard nodigt Nissewaard u uit voor een marktconsultatie. Deze marktconsultatie wil de gemeente gebruiken om kennis en ervaring van de marktpartijen te gebruiken voor de vervangingsopgave binnen de gemeente. Bij betonproducten in de openbare ruimte moet u denken aan betonstraatstenen,
straatmeubilair, damwanden).

Gemeente Nissewaard is gelegen aan de zuidkant van Rotterdam op het eiland Voorne-Putten en wordt gekenmerkt door een uitgestrekt polderlandschap met daarin een zestal kleine kernen en één grote kern. De grootste kern, Spijkenisse, kende een grillige groei als gevolg van de groeigemeente status die het kreeg in 1958. In de jaren 60, 70 en 80 zijn de polders rondom de oude kern volgebouwd met nieuwe woonwijken. Dit resulteerde begin jaren 90 in een grote aaneengesloten kern met ca.
26.400 woningen en bijpassende infrastructuur. Het huidige areaal verhardingen in beheer bij de gemeente Nissewaard is ca. 4,0 miljoen m2 waarvan:
– ca. 0,8 miljoen m2 asfalt
– 0,2 miljoen m2 gebakken elementverharding
– 3,0 miljoen m2 elementverharding beton

Een snelle groei houdt ook in dat vervangingen in en van de openbare ruimte elkaar snel kunnen opvolgen. Op het gebied van verhardingen/wegen wordt gerekend met een theoretische levensduur van 50 jaar, wat inhoud dat omstreeks 50 jaar na aanleg verhardingsmaterialen (indien nodig) vervangen worden door nieuwe. Dit betreft voornamelijk betonnen elementverharding,
gebakken materialen gaan langer mee. De komende jaren / decennia komen vele vierkante meters beton in aanmerking om vervangen te worden en daarmee ontstaat ook de kans dit (zo veel mogelijk) circulair aan te pakken.

De marktconsultatie bestaat uit twee onderdelen:
1. Vragen en antwoorden (schriftelijk)
2. Vragen en antwoorden (mondeling)

Graag stellen wij enkele marktpartijen, op verzoek van gemeente Nissewaard, in staat om de schriftelijke antwoorden op de  vragen in het consultatiedocument mondeling toe te komen lichten. Dit gesprek vindt plaats op 4, 11 of 13 oktober tussen 13.00 en 17.00 uur. De voorkeur van gemeente Nissewaard is om dit zo spoedig mogelijk na het indienen van het antwoordformulier af te stemmen. U wordt verzocht bovenstaande weken beschikbaar te houden voor de mondelinge toelichting van de beantwoorde vragen.

Bron: Tenderned zaterdag 23 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/268133

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *