Maaiveldinrichting Centrumgebied Nieuw West Fase 1 Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Maaiveldinrichting Centrumgebied Nieuw West Fase 1 Amsterdam

Ill. Gemeente Amsterdam

De aanbesteder, de gemeente Amsterdam zoekt een contractpartij voor de maaiveldinrichting van het Centrumgebied Nieuw West Fase 1.  Het Centrumgebied Nieuw West Fase 1 is een openbaar verblijfsgebied dat wordt begrensd door de Osdorpergracht aan de noordzijde, Meer en Vaart aan de oostzijde, de Hoekenesgracht aan de westzijde en de Nieuwe Osdorpergracht aan de zuidzijde.

De projectdoelstelling is een kwalitatief hoogwaardig gerealiseerde maaiveldinrichting Centrum Nieuw West binnen de belangenkaders van stakeholders en binnen de gemeentelijke beleidsdoelstelling rond duurzaamheid (invulling Agenda Duurzaam Amsterdam). Er is een aantal inkoopdoelen gesteld, die als volgt kunnen worden ingedeeld:

 • Amsterdam heeft ten doel bij te dragen aan de ambitie voor zoveel mogelijk uitstootvrij verkeer in 2025 en de maatschappelijke overlast van bouw gerelateerd verkeer tot een minimum te beperken.
 • Binnen de BLVC-kaders dient gestreefd te worden naar minimale omgevingshinder en maximale beschikbaarheid/bereikbaarheid. Daartoe dient te worden gezocht naar onderscheidende invulling aan Bereikbaarheid en Leefbaarheid, met daarnaast aandacht voor Veiligheid en Communicatie.
 • Er wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van het maaiveld en het behoud  van deze kwaliteit gedurende de levensduur. Daartoe dient te worden gezocht naar een optimale beheersing van de risico’s op schade en behoud van de hoge kwaliteit, patronen, vlakheid en gelijkheid van de aangebrachte (natuursteen)verhardingen gedurende de beoogde levensduur.

De werkzaamheden om tot realisatie van de maaiveldinrichting te komen betreffen:

 • Schonen van het terrein;
 • Opbreken van asfaltverharding en fundering;
 • Opbreken van verharding, klinker- en tegelverharding en opsluitbanden;
 • Verwijderen van divers meubilair;
 • Verwijderen groenvoorziening;
 • Grondwerken;
 • Rioleringswerkzaamheden verwijderen en aanbrengen;
 • Leggen van verhardingen natuursteen en betonsteen met natuursteen textuur;
 • Leggen van verhardingen straatbakstenen en tegels;
 • Leveren van natuurstenen elementen;
 • Opstellen van BLVC-plannen;
 • Opstellen van deelopdrachten, fasering deelopdrachten op basis van de indicatieve bouwfilm.

In deze aanbesteding wenst de gemeente vijf partijen te selecteren die voor de gunningsfase worden uitgenodigd een inschrijving te doen. Gunning vindt plaats op basis van de economisch meest voordelige inschrijving. Aan de gunning ligt een raamovereenkomst (UAV/RAW) ten grondslag.
Op basis van de raamovereenkomst verzorgt de aannemer onder andere zowel inkopen natuursteen (en betonsteen met natuursteen textuur) als leggen daarvan, o.b.v. verschillende deelopdrachten. Deelopdrachten worden separaat, afhankelijk van de indicatieve fasering volgens de bouwfilm van de bouwblokken, gegeven.

De opdrachtgever garandeert binnen de initiële looptijd van deze raamovereenkomst (2 jaar) verschillende deelopdrachten te verstrekken met een gezamenlijke waarde van minimaal € 2.000.000,- exclusief BTW. De gezamenlijke waarde van de deelopdrachten gedurende de gehele looptijd bedraagt maximaal € 7.000.000,- exclusief BTW.

Bron: Tenderned 16 juni 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/197909

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *