Levering planningssoftware ROC Amsterdam-Flevoland – Aanbestedingsnieuws

Levering planningssoftware ROC Amsterdam-Flevoland

ROC Amsterdam/ Flevoland is op zoek naar software voor plannen en begroten. Dit ROC heeft zijn hoofdadres in Amsterdam maar heeft 14 nevenvestigingen in Hilversum, Lelystad en Almere. In de aanbestedingsleidraad noemt het zichzelf ROCvA-F, dat klinkt als een Duits Rockmuziek festival. De aanbesteding is uitgeschreven door de Dienst Financiën, Control & Inkoopmanagement.

De aanbestedingsleidraad laat merken wat de voorkeur en de nakeursoftware is. Nu gebruiken de scholen nog excelsheets die onderling erg verschillen. De gestelde leveranciersvoorkeur hoort niet te worden meegegeven volgens de Aanbestedingswet. 

In tegenstelling tot de jaarbegroting en meerjarenbegroting worden de prognosesheets niet geconsolideerd in Excel/PowerBI, maar direct in Qlik Sense. Het voordeel hiervan is dat de prognose gegevens snel beschikbaar zijn ten behoeve van de rapportage over de realisatie. Vanuit een centrale Teams omgeving worden de prognosesheets enkele keren per dag ingelezen in Qlik Sense, waarna deze bruikbaar zijn in de rapportages.

Meme via Software Susainability Insittute. https://www.software.ac.uk/blog/2021-11-08-spreadsheet-memes-we-can-all-relate

Op basis van de marktconsultatie wordt de opdrachtwaarde ingeschat op € 1.200.000,- incl. BTW en € 1.000.000,- excl. BTW voor de totale contractduur van zeven jaar. Inschrijvingen die dit prijsplafond overschrijden, worden ter zijde geschoven en komen niet voor gunning in aanmerking. Dit prijsplafond
is inclusief de implementatiefase 1 (all-inclusive prijs). De implementatie van de fase 2 onderwerpen wordt beschouwd als meerwerk en valt buiten dit plafond. Het ROCvA-F besluit afzonderlijk over de doorgang en inrichting van deze onderwerpen en de planning van de implementatie, hierbij geadviseerd
door de Leverancier.

De plannings- en begrotingssoftware dient de processen te ondersteunen gericht op de opstelling van de jaarbegroting, de meerjarenbegroting en de prognoses.

Optioneel is dat de plannings- en begrotingssoftware de opstelling van business cases ondersteunt, waarin kosten worden toegerekend en toegewezen aan objecten ten behoeve van kostprijsberekening en financiële haalbaarheidscalculaties. Relevante planningsonderdelen zijn de studentenplanning, formatieplanning, investeringsplanning, balans, Staat van baten en lasten (winst & Verliesrekening), kasstroomoverzicht en projectenplanning.

Uiterste inleverdatum is 26 juni 2023 om 10:00 uur. De geraamde waarde van de opdracht is €

1 miljoen.

Zie verder:

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/297806/publicatie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *