Leiden plaatst aanbesteding levering en plaatsing speeltoestellen – Aanbestedingsnieuws

Leiden plaatst aanbesteding levering en plaatsing speeltoestellen

Foto: Pixabay

De beoogde opdrachtnemer kan een breed aanbod aan toestellen leveren en plaatsen. Variërend van speelaanleidingen tot complete speelplekken. Het aanbod omvat ook speelaanleidingen zoals keien, boomstammen, straatmeubilair, palen, palissaden, grondwerk, plantwerk, straatwerk, metselwerk et cetera.

Het gaat hierbij, in hoofdlijnen, om de volgende werkzaamheden:

  • Uitwerken van ontwerpen van speelplekken op basis van aangeleverde schetsontwerpen
  • Opbreken en afvoeren bestaande toestellen, val- en speelondergronden, verhardingen, grond en groen.
  • Leveren en plaatsen speeltoestellen, speelaanleidingen en jongerenvoorzieningen
  • Leveren en aanbrengen veiligheidsondergronden
  • Uitvoeren overige werkzaamheden voor volledige inrixchting speelplek en gebruiksklare oplevering, incl. certificering.
  • Meewerken aan bewonersbijeenkomsten

De globale omvang van de opdracht waarvoor deze aanbesteding wordt gedaan is op jaarbasis €700.000,-. Dit betreft per jaar ca. 20 openbare speelplekken en diverse losse te vervangen toestellen. De genoemde aantallen zijn echter indicatief. De inschrijver kan aan deze indicatie geen rechten ontlenen. De looptijd van de opdracht is drie jaar en kan onder voorwaarden verlengd worden. De verlenging is afhankelijk van het voldoen aan de prestatie-indicatoren door gegadigde, welke na afloop van elk separate opdracht worden geëvalueerd, alsmede een evaluatie na afloop van de initiële duur van de overeenkomst. De aan het eind van de looptijd gezamenlijke opgestelde leerpunten van zowel opdrachtgever als gegadigde zullen dan mee genomen worden in een volgende raamovereenkomst. Reageren kan toto 2 april 12:00.

 

Bron Tenderned 15 feruari 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/158720;section=0

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *