Landelijke meting van schoonheidsbeelden en samenstelling van zwerfafval – Aanbestedingsnieuws

Landelijke meting van schoonheidsbeelden en samenstelling van zwerfafval

Laatst geupdate op februari 7, 2021 door redactie

Zwerfafval in Veghel, H. Hartplein.
Foto: Google Streetview

Dit contract betreft ”Landelijke meting schoonheidsbeelden en samenstelling van zwerfafval in Nederland 2020-2025“.
Het doel van het project is het opleveren van monitoringsdata zwerfafval inclusief analyse voor het jaar 2020, 2021, 2022, 2023 en 2024, daarmee voortzettend de landelijke monitoring zwerfafval uitgevoerd sinds 2008. Deze monitor geeft inzicht in de voortgang en het effect van de inspanningen rond het voorkomen van zwerfafval. Dit ondersteunt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bij beleidsontwikkeling en duiding van ontwikkelingen. De monitoring bestaat uit de objectieve meting (naar de feitelijke situatie in de openbare ruimte) en een subjectieve meting (naar de mening/beleving van burgers). Deze monitoring is sinds 2008 jaarlijks uitgevoerd. Deze aanbesteding betreft de objectieve meting.

Op dit moment hebben we te maken met de maatregelen die gelden in de aanpak van het coronavirus (COVID-19). We weten op dit moment niet precies hoe lang de coronamaatregelen van kracht zullen zijn. Als Rijkswaterstaat willen we er samen met u alles aan doen om projecten verantwoord door te laten gaan. Uitgangspunt daarbij zijn de adviezen van het RIVM. Door de coronamaatregelen is ook het straatbeeld veranderd en daarmee ons onderzoeksgebied. Dit is geen aanleiding het onderzoek niet door te laten gaan.

Een belangrijke basis van deze monitor is dat de meetlocaties en het moment van meten te allen tijde voor derden geheim blijven. In het monitoringprotocol heeft opdrachtgever een toelichting op de meetlocaties en planning van de meetrondes opgenomen. Bij opdrachtverstrekking ontvangt u de precieze locaties en precieze data. Het is opdrachtgever toegestaan om het tijdschema (indien noodzakelijk) aan te
passen. Deze aanpassing zal ten minste een kwartaal voorafgaande aan de wijziging aan opdrachtnemer worden gecommuniceerd.
In 2018 is in verband met statiegeld en de motie 90% minder plasticflesjes in de openbare ruimte, de monitor uitgebreid. Opdrachtgever voorziet dat er in de komende jaren (2021, tot en met 2024) opnieuw aanpassingen gevraagd zouden kunnen worden ten aanzien van de omvang van de monitoring. Het is opdrachtgever toegestaan het aantal te meten gebiedstypen en daarmee het aantal metingen aan te passen. Dit betreft dan een aanpassing van 20 naar 15 gebiedstypen wat inhoud dat er 375 meetlocaties minder gemeten worden.

Het is opdrachtgever ook toegestaan het aantal meetrondes aan te passen van 6 naar ten minste 3 meetrondes. De aanpassing van het aantal gebiedstypen en/of het aantal meetrondes zal uiterlijk in december voorafgaand aan de beslissing de opdracht te verlengen aan de opdrachtnemer worden gecommuniceerd. De opdracht wordt vervolgens aangepast overeenkomstig het aantal meetrondes en meetlocaties.

De opdracht betreft het jaarlijks uitvoeren van de Landelijke monitoring zwerfafval. In 2020 betreft het de meetrondes 4, 5 en 6 op 1435 meetlocaties. In de volgende jaren 2021, 2022, 2023 en 2024 betreft het jaarlijks 3 tot maximaal 6 meetrondes op 1060 of 1435 locaties.
De opdracht wordt jaarlijks verstrekt met de intentie deze na het afronden van het voorgaande jaar te verlengen voor het betreffende jaar. Vanaf 2020 zal er maximaal 4 keer worden verlengd tot 31 maart 2025 (in verband met afrondende rapportage over 2024).

De huidige aanbesteding is een vervolg op de voorgaande aanbestedingsperiode van 2019 tot half 2020. Dit betekent dat voor de jaarrapportage over 2020 gebruik gemaakt zal moeten worden van de resultaten uit de voorgaande metingen 1, 2 en 3 in 2020.

Bron: Tenderned 21 april 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/193179

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *