Kraanauto’s met haakarmsysteem Súdwest-Fryslân – Aanbestedingsnieuws

Kraanauto’s met haakarmsysteem Súdwest-Fryslân

Illustratie:
Pixabay.com(bewerkt)

Opdrachtgever wenst een Overeenkomst af te sluiten voor twee stuks kraanauto’s bestaande uit een chassis met haakarmsysteem en autolaadkraan. De opdrachtgever heeft een eigen wagenpark dat door de vakgroep Materieel en Locaties wordt onderhouden. De te leveren kraanauto’s gaan de huidig in gebruik zijnde kraanauto’s vervangen. Deze twee kraanauto’s zijn tien jaar oud en inmiddels afgeschreven. De oude kraanauto’s maken geen deel uit van deze aanbesteding. De kraanauto’s worden breed ingezet ter ondersteuning van de eigen diensten van gemeente Súdwest-Fryslân. De kraanauto’s worden ingezet bij de gladheidsbestrijding en voor het wisselen van containers en het laden en lossen van snoeimateriaal, takken en overig groen. De opdrachtgever heeft gekozen voor een Europese openbare aanbesteding zonder indeling in percelen. Wanneer de procedure volgens planning verloopt, heeft opdrachtgever de intentie de overeenkomst op maandag 1 februari 2021 in te laten gaan.

Deze aanbestedingsprocedure valt onder de werking van de Aanbestedingswet 2012, houdende regels betreffende de procedures voor het gunnen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (Aw 2012). Iedere geïnteresseerde die aan de gestelde eisen voldoet kan op basis van de verstrekte informatie een inschrijving indienen. De inschrijver krijgt slechts éénmaal de gelegenheid een inschrijving uit te brengen. De openbare procedure biedt geen ruimte om te onderhandelen. Het doel is te komen tot een overeenkomst met één inschrijver die de Economische Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) levert op basis van laagste prijs.

Uit het Programma van Eisen (bijlage 5 PVE, onderdeel van het beschrijvend document, geen aparte bijlage) selecteren wij de volgende eisen:

De Kraanauto’s hebben een gegarandeerde levensduur van minimaal tien jaar zonder tussentijdse revisies bij regulier gebruik waarvoor de
kraanauto is ontworpen en gefabriceerd. Het chassis is een vier-assige uitvoering, waarbij de vooras, voorloopas en de naloopas zijn gestuurd. De voorloopas en de naloopas moeten gelift kunnen worden. De trekas heeft dubbele montage. De kraanauto’s zijn voorzien van een differentieelslot. De Kraanauto’s hebben een minimale cilinderinhoud van 12.700 cc.Het bruto gewicht (gross vehicle weight GVW) van de Kraanauto bedraagt minimaal 35.500 kg. De draaicirkels van de Kraanauto’s (over de bumper, binnen de muren) zijn zo klein mogelijk. Inschrijver doet een exacte opgave hiervan in zijn aanbieding. De draaicirkel van het voertuig bedraagt (over de bumper c.q. binnen de muren) niet meer dan 22.500 mm. Of de draaistraal over de bumper bij maximale wielinslag bedraagt maximaal 11.250 mm. Korter is wenselijk. De Kraanauto’s zijn voorzien van een standaard dagcabine. Een low-entry cabine is niet toegestaan.

Bron: Tenderned 20 november 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/212207

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *