Klachtenregen regiotaxi Utrecht na dubieuze emvi-gunning – Aanbestedingsnieuws

Klachtenregen regiotaxi Utrecht na dubieuze emvi-gunning

EINDHOVEN – Van onze redactie Vervoersbedrijf De Vier Gewesten, dat de Regiotaxi verzorgt in de stad Utrecht en Maarssen, heeft een officiële waarschuwing gekregen van de provincie. Het regent klachten over taxi’s die te laat komen. Dat bericht RTV Utrecht, naar aanleiding van een omstreden aanbesteding afgelopen juli.  

Doordat één van de andere inschrijvers, Zorgvervoer Centrale Nederland, een kort geding aanhangig heeft gemaakt, heeft de definitieve gunning op zich laten wachten. In die uitspraak stelde ZCN dat de gunning zou moeten worden gestaakt omdat de werkelijke emvi-berekening veel lager is dan de in de stukken gestelde emvi-berekening, zodat die neerkomt op een aanbesteding op laagste prijs.

In de aanbestedingsstukken is opgenomen dat de verhouding prijs-kwaliteit 660:340 zou moeten zijn. Na het onderzoeken van de gebruikte formules voor de bepaling van de subgunningscriteria concludeerde concurrent ZCN dat de werkelijke verhouding prijs-kwaliteit “912:88” veel meer prijs is en veel minder kwaliteit. Dit heeft tot gevolg dat het subgunningscriterium kwaliteit slechts voor 8,8% bepalend is voor de eindscore.

If you pay peanuts you get monkeys
If you pay peanuts you get monkeys

ZCN stelde in de uitspraak ook dat doordat kwaliteit een ondergeschikte rol speelt, geen enkele inschrijver die kwaliteit wil bieden én een kans wil maken op gunning van de opdracht, kon inschrijven met een prijs hoger dan € 5,52. Dat had het berekend door de maximale score te behalen op kwaliteit, 10 punten, te vergelijken met een inschrijving op laagste prijs, te weten €4,75 en x punten op kwaliteit.  Daaruit bleek dat een inschrijver met een geoffreerd tarief van € 4,75 en een kwaliteitsbeoordeling 7 wint van een gegadigde met een geoffreerd tarief € 5,00 en een kwaliteitsbeoordeling 10. Het prijsverschil is in die situatie is dan maximaal € 0,25.

De rechter heeft alle vorderingen van ZCN afgewezen. Die overwoog daarbij dat het de aanbestedende dienst vrij staat om meer gewicht toe te kennen aan de prijs, zolang de kwaliteit er maar een onderdeel van uitmaakt. Welke verhouding nog wél acceptabel is, daar is volgens de rechter geen regel voor:

Het is aan de aanbestedende dienst om te bepalen hoeveel onderling relatief gewicht zij aan de te beoordelen aspecten – in casu: prijs en kwaliteit – wil toekennen. Het staat de aanbestedende dienst dus ook vrij om aan het subcriterium prijs (substantieel) meer gewicht toe te kennen dan aan het subcriterium kwaliteit. Er is geen (wettelijke) regel die bepaalt welke onderlinge verhouding daarbij in zijn algemeenheid nog acceptabel is. Voorwaarde is wel dat prijs en kwaliteit beide deel uitmaken van het gunningscriterium.

ZCN heeft daarop de rekeningen van de proceskosten van ZGN moeten betalen.

Zie: de uitspraak: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2016:3518

Zie over het verschijnsel Winners curse in de Taxibranche dit rapport van SEO

http://www.seo.nl/uploads/media/2016-74_De_vloek_van_de_winnende_taxi.pdf

1 thought on “Klachtenregen regiotaxi Utrecht na dubieuze emvi-gunning

  1. Wat een bullshit weer. In de “gewone wereld van de inkoop” zal men het wel uit zijn hoofd laten om levertijd als kwaliteit te oormerken bij het af te nemen product, dienst etc. Prijs, kwaliteit en levertijd (de Duitsers gebruiken frist) zijn de drie pijlers waarop je werkt. Kwaliteit in dit regiotax gebeuren is de kwaltiteit van de taxi. Een oude brik, kauwgum op de stoelen, niet werkende gordels, een anderstalige chauffeur die geen Nederlands spreekt en een blaastest niet met goed gevolg kan afleggen, een chauffeur die de drempels zodanig opzoekt, dat alle plakmiddelen om het kunstgebit in de mond te houden niet volstaan. Dát is kwaliteit. Op tijd arriveren en afleveren hoort daar niet bij, dat is een aparte peiler en een gegronde reden om een contract op te zeggen, als een redelijke termijn om wel aan die voorwaarden te voldoen is verlopen. Hieruit blijkt maar weer eens dat Europese Aanbesteding weinig te maken heeft met professioneel inkopen, Dit is ODB (over de balk) gooen van overheidsgeld.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *