Innovatieve aanbesteding wegenonderhoud Barneveld mislukt – Aanbestedingsnieuws

Innovatieve aanbesteding wegenonderhoud Barneveld mislukt

Had nou maar naar ons geluisterd, beklaagt de SGP zich in de Barneveldse Krant. Barneveld keek alleen naar de prijs en niet naar de kwaliteit, de organisatie had geen kennis over innovatief aanbesteden en liet alles (en dus te veel) aan de markt over, met name de ene ingehuurde expert die alles wist van innovatief aanbesteden maar niet van wegenonderhoud.

Op verzoek van de rekenkamercommissie hield Royal Haskoning DHV een onderzoek naar de innovatieve aanbesteding voor wegenonderhoud 2013/14. Innovatief aanbesteden zou goedkoper en kwalitatief beter zijn en ook nog sneller kunnen. Barneveld koos voor een UAVgc contract met een concurrentiegerichte dialoog. De opdrachtnemer zou voor enkele jaren verantwoordelijk zijn voor het wegenonderhoud. Niet sneller, niet beter en alleen aanvankelijk goedkoper, dus.

Er werden dialoogrondes gehouden met 4 aannemers, waarbij de gemeente vooral informatie verstrekte en weinig ophaalde, zo stelt het rapport. De gemeente was niet toegerust op innovatief aanbesteden en moest die kennis uit de markt betrekken via externe deskundigen. Daardoor zijn in de uitvoeringsfase onduidelijkheden ontstaan over het te bereiken resultaat, met steeds terugkerende discussies tussen de uitvoerder en de gemeente als gevolg.

Aannemer Bruil won de opdracht, voor een prikkie, maar 1,4 miljoen. Bruil voldeed aan alle minimumeisen dus die móest de opdracht wel krijgen, zo oordeelt de gemeente. Vandaar dus ook, dat de SGP geen aanbesteding op de laagste prijs had gewild, zoals SGP’er Gert Ploeg  al van tevoren zei. Doe maar gewoon, dan doen we al innovatief genoeg.

©Barneveld 2019

De externe deskundige heeft volgens het rapport van Royal Haskoning niet voorkomen dat die discussies tussen de uitvoerder en de gemeente zouden ontstaan, waardoor bij de gunning minder is gelet op kwaliteit dan op kosten. De aanbesteding “kon bijna niet op kwaliteit gewonnen worden”, volgens het rapport. Ook zijn sturingsmogelijkheden in het contract niet benut door onvoldoende kennis van de contractvorm.

Tijdens de uitvoering bleek dat de verwachtingen van de gemeente niet overeenkwamen met het contract en dat verwachtingen van de aannemer en de gemeente over het te behalen resultaat niet overeen kwamen. De gemeente was onbekend met de UAVgc terwijl de externe deskundige en de aannemer dat wel waren. Dat heeft de gemeente kwetsbaar gemaakt. Tussen de regels door is in het rapport te lezen dat ook met een concurrentiegerichte dialoog aanbesteden in de weg staat aan inkopen op prestatie.

De tips die in het rapport worden genoemd, zijn zeer leerzaam, ook voor andere gemeenten die overwegen innovatief aan te besteden, met nog relatief onbekende contractvormen. Veranderen vraagt op zichzelf ook om een investering, in nieuwe kennis en behoud van nieuw opgedane en in het verleden opgedane kennis.

Royal Haskoning DHV beveelt de gemeente aan:

  • het uitgangspunt te hanteren dat een gewenste innovatie kennis en kunde nodig heeft om vervolgens te kunnen leiden tot een goed contract, dat op de juiste wijze in de markt wordt gezet en tijdens de uitvoering wordt beheerst.
  • maak vooraf duidelijke afspraken over inzet en kennisoverdracht
  • te zorgen voor kennis van de markt, en haal ontwikkelingen en ideeën uit de markt. Gebruik de handreiking Marktconsultatie van PIANOo.
  • te zorgen voor een aanbestedingsdossier met daarin inkoopplan – onderbouwing gunningscriteria – gunningsadvies met daarin een paragraaf over de verificatie.
  • bepaal een duidelijk doel en communiceer dit intern en extern, specificeer daarbij zoveel mogelijk functionele eindbeelden. Dat voorkomt dat inschrijvers zich focussen op technische eisen, terwijl het eindbeeld niet is wat is gewenst.

Hoe het ook zij, in 2018 is het onderhoud asfalt met een raamovereenkomst OMOP (Overeenkomst met Open Posten) met verlengingsmogelijkheden, voor €4,9 miljoen gegund aan De Jong Zuurmond. Zo kun je variabele onderhoudswerkzaamheden in een keer aanbesteden. En als ze dan als extra alle bomen meenemen, ja dan kun je er ook niet meer vanaf. Ach ja. Van je fouten moet je leren.

Zie het

Persbericht

http://www.rkvalleienveluwerand.nl/pdf/barneveld_innovatief_aanbesteden_pers2.pdf

en het volledige rapport via:
http://www.rkvalleienveluwerand.nl/pdf/barneveld_innovatief_aanbesteden.pdf

En de meest recente asfalt-tender

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/135929;

Zie ook:

Voor de OMOP: adviesbureau De Riet

OMOP bomenkap

Twijfels over werkwijze bomenkap gemeente Barneveld

en:

https://www.crow.nl/over-crow/nieuws/2019/mei/gemeente-amsterdam-enthousiast-over-de-pilot-met-o

en:

https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuws/1796-bomen/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *