Herinrichting Tanthof Oost Delft – Aanbestedingsnieuws

Herinrichting Tanthof Oost Delft

Foto: Google Streetview

De riolering in de wijk Tanthof Oost verkeert in slechte staat en moet worden vervangen. Daarnaast speelt in deze wijk ook verrommeling van de openbare ruimte, verzakkingen van wegen, verwilderd groen en vuilophaal dat door de verschillende bewoners niet goed wordt benut. Dit heeft er toe geleid dat het project integraal wordt opgepakt waarbij alle bovenstaande punten worden meegenomen.

De fysieke herinrichting (wegen, riool, groen, spelen, openbare verlichting, vuilinzameling en kabels en leidingen door derden) geeft ook een impuls naar meer sociale structuur en samenhang. Tevens is de sterke wens om deze wijk klimaat adaptief, hitte stress bestendig in te richten op basis van circulair materiaal- en grondstoffengebruik.

De grenzen van het werkgebied worden bepaald door de busbaan Tanthof aan de zuid- en oostzijde, Abtswoude aan de westzijde en het parkje langs Koekamp aan de noordzijde.

De randvoorwaarden voor de (gefaseerde) uitvoering en gestelde tijdskaders worden in de inschrijvingsleidraad opgenomen. In hoofdlijn wordt verwacht dat de uitvoering start in maart 2023 en de oplevering van de civiele werkzaamheden is gepland in juli 2024. In het voor- en najaar van 2024 zal naar verwachting de afronding van de groenvoorzieningen (door derden) plaats vinden.

Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de niet-openbare procedure. Er worden maximaal vijf gegadigden uitgenodigd tot inschrijving. Indien meer dan vijf gegadigden zich hebben aangemeld en zij voldoen aan de gestelde minimumeisen en uitsluitingsgronden vindt nadere selectie plaats. Voor deze nadere selectie wordt gebruik gemaakt van loting. Het uiteindelijke gunningcriterium is de “beste prijs-kwaliteitsverhouding” (BPKV).

Bron: Tenderned dinsdag 12 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/267156

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *