Groenonderhoud Wormerland en Oostzaan – Aanbestedingsnieuws

Groenonderhoud Wormerland en Oostzaan

Foto: Jos Scholman Groen BV

OVER-gemeenten heeft een aanbesteding geplaatst voor het groenonderhoud in de gemeenten Wormerland en Oostzaan. de opdracht is overeenkomstig artikel 2.82 van de Aanbestedingswet 2012 voorbehouden aan sociale werkbedrijven en aan ondernemers die de maatschappelijke en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot hoofddoel hebben, of de uitvoering ervan voorbehouden in het kader van programma’s voor beschermde arbeid.

De opdracht betreft groenonderhoud in de gemeente Wormerland en de gemeente Oostzaan.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • Zwerfvuil beheersing;
  • Beheersing blad en natuurlijk afval;
  • Verwijderen stam- en wortelopschot;
  • Het onderhouden van beplanting
  • Het onderhouden van gazons en berm

De opdracht moet uitgevoerd worden met inzet van een passend aantal SW-medewerkers. De opdrachtnemer zal hieraan zijn medewerking verlenen.

OVER-gemeenten, is de samengevoegde serviceorganisatie van de gemeenten Oostzaan en Wormerland. Door het samenvoegen van de ambtelijke organisaties biedt OVER-gemeenten een structurele oplossing voor de uitdagingen van kleine gemeenten. De samenwerking biedt optimalisatiemogelijkheden in de werkprocessen, zodat sneller en slimmer werken mogelijk wordt gemaakt. De gemeenten blijven bestuurlijk zelfstandig en de “couleur locale” blijft  intact. Wij zijn flexibel en bieden maatwerk, zowel voor de gemeenten als onze medewerkers. Vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid zijn de uitgangspunten voor onze manier van werken.

Bron: Tenderned 23 september 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/175939

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *