geen zwerfafval meer vanaf 2030 – Aanbestedingsnieuws

geen zwerfafval meer vanaf 2030

Zwerfafval in Veghel, H. Hartplein.
Foto: Google Streetview

Althans in de gemeente Meierijstad dan wel, (Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode). Het betreft een aanbesteding voor het uitvoeren van projecten ter beperking van zwerfafval. De hoeveelheid opdrachten/projecten is gebaseerd op de beschikbare middelen op basis van beschikbare subsidies. Dat bedrag kan jaarlijks wisselen, maar aanname is 92.000 euro. Door aan te sluiten bij andere projecten kan het rendement worden vergroot.

Na de fusie van de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel tot Meierijstad op 1 januari 2017 zijn de ‘zwerfafvalprogramma’s’ van de drie voormalige gemeenten individueel op een laag pitje voortgezet. De nadruk lag op het harmoniseren van het afvalbeleid en de huis aan huisinzameling van grondstoffen. Dit laatste heeft in 2019 haar beslag gekregen. Vanaf 2020 wil de gemeente het terugdringen van zwerfafval aanpakken met als ultieme doel in 2030 vrij te zijn van zwerfafval. Met de ondernemer die als uitkomst van deze aanbesteding wordt
geselecteerd, gaat de gemeente in de periode 2020-2023 hiervoor de eerste stappen zetten.

De aanbestedende dienst wenst een overeenkomst aan te gaan voor een jaar en tien maanden. De looptijd van de overeenkomst is initieel een jaar en elf maanden. Optioneel bestaat de mogelijkheid om de overeenkomst een keer voor een periode van twee jaar te verlengen.
Op deze overeenkomst vindt geen indexering plaats. De kosten van de dienstverlener worden gedekt uit de beschikbare subsidies (zwerfafvalvergoeding afvalfonds van NedVang). Indien deze subsidie verhoogd of verlaagd wordt, heeft dat gevolgen voor de mate waarop de inschrijver zijn of haar diensten aan kan bieden.

Op deze overeenkomst is de Kadernotitie Social Return 3.0 van toepassing. In deze kadernotitie hebben de gemeenten in Noordoost-Brabant afgesproken dat en op welke wijze Social Return wordt toegepast bij inkoop- en aanbestedingstrajecten die door of namens deze gemeenten worden gevoerd. De onderhavige overeenkomst geldt als arbeidsintensief en derhalve bedraagt de verplichte inzet van Social Return 5% van de aanneemsom.

AN Zo’n beetje les 1 in de bedrijfskunde is je doelen zodanig te kiezen dat ze met een beetje moeite, in een overzichtelijke periode, te realiseren zijn. Vrij van zwerfafval kan niet en tien jaar is een veel te lange periode. Noem maar eens een tien-jarenplan dat het gehaald heeft. De motivatie om mee te doen ontbreekt dan.

Bron: Tenderned 20 november 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/180973

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *