Extra werk voor Beens bij Schagerkoggekanaal (traject 15) – Aanbestedingsnieuws

Extra werk voor Beens bij Schagerkoggekanaal (traject 15)

Schagerkoggekanaal
Foto: © Beens Groep B.V.

Eerder mochten we schrijven dat aan Beens Genemuiden traject 20 was gegund  . Aan Traject 15 het Schagerkoggekanaal werkte Beens al langer. De nieuwe oeverconstructie daar, bestaat uit een stalen damwand, die met de kop net onder het waterpeil wordt geplaatst. Er worden twee aanlegplaatsen voor de recreatievaart, twee natuurvriendelijke oevers en meerdere fauna uittreed plaatsen (FUP’s) gerealiseerd.

De aanbesteding die gewonnen was door Beens is nu uitgebreid i.v.m. Extra werk. Dit extra werk betreft de verwijdering van een verloren kabel en een nog buiten gebruik te stellen kabel, om damplanken op juiste diepte aan te kunnen brengen en werk te kunnen uitvoeren. Ook verkeerde één loswal van het waterschap in het werk in veel slechtere staat dan uit inspecties is gebleken. Deze loswal moet worden ontmanteld en de nieuwe oever moet worden aangesloten op het werk. Ook bleek de reeds aangebrachte natuurvriendelijke oever niet goed te functioneren naar achtergelegen land als gevolg van eerder verkeerd geplaatste kabels in een faunapassage door een derde partij en ook door aanwezige bosschages. De lokaties van deze werkzaamheden liggen binnen het al aanbestede werk.  De kosten van deze uitbreiding zijn een kleine twee ton waardoor de totale waarde van de oorspronkelijke aanbesteding op € 6.123.532,- komt.

Het Schagerkoggekanaal kenmerkt zich door lage en niet beweegbare bruggen. De oeverconstructie vóór aanbesteding was van naaldhout en na 80 jaar niet meer voldoend. Daarom is een vervanging van de oeverconstructie langs het kanaal noodzaak om te voorkomen dat lager gelegen polders onderlopen.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *