Europese aanbesteding belegde broodjes AzM Maastricht – Aanbestedingsnieuws

Europese aanbesteding belegde broodjes AzM Maastricht

Broodje Veilig Verkeer, Ketje’s Mix Poeldijk
Foto: ©E. Ploeg

Het azM, tevens handelend onder de naam Maastricht UMC+, is voornemens om de levering van belegde broodjes aan te besteden. Aanbestedende dienst poogt hiertoe een raamovereenkomst te sluiten met één ondernemer voor de duur van twee  jaar met een optie tot verlenging van twee  maal twee  jaar. Het gaat hierbij om broodjes voor het personeelsrestaurant met drie uitlevermomenten per dag.

De aanbesteding geschiedt volgens de openbare procedure (de openbare procedure is een aanbestedingsprocedure met maar één ronde, waarop iedere ondernemer mag inschrijven) conform de Europese richtlijn voor overheidsopdrachten 2014/24/EU en de daaruit voortvloeiende “Aanbestedingswet 2012” van 1 juli 2016.

Gunning vindt plaats op basis van gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.

En daar kun je dan best over nadenken, want vind de gunning nu plaats op basis van kwaliteit of prijs? Het lijkt er op dat er een klasseverdeling komt kwa kwalliteit en dat uit de hoogste kwaliteitklasse de inschrijver wordt gekozen met de economisch meest voordelige inschrijving (goedkoopste) tenzij de prijs van een mindere kwaliteit beduidend lager is, dan zou zelfs een mindere kwaliteit als winnaar uit de bus komen. Een beter advies dan zelf je bammetje meenemen kunnen we als aanbestedingsnieuws, denk ik niet geven.

Bron: Tenderned 4 juli 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/169972

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *