Enschotsestraat Tilburg, Rioolboring Blauwe Ader – Aanbestedingsnieuws

Enschotsestraat Tilburg, Rioolboring Blauwe Ader

overzicht: Gemeente Tilburg

Het project “Enschotsestraat, Rioolboring Blauwe Ader” bestaat in het kort uit het aanleggen van riool middels een gesloten frontboring en uit het relinen van het bestaand riool De volgende onderdelen maken hiervan onderdeel uit:

  • Het aanleggen van een Blauwe Ader t.p.v. de Enschotsestraat middels een gesloten frontboring (een lengte van ca. 1200 meter);
  • Het aansluiten van de Blauwe Ader op bestaande Blauwe Ader ter plaatse van de put op het NS-Plein;
  • Het aansluiten van de Blauwe Ader op het Wilhelminakanaal ter hoogte van de Enschotsestraat middels een overstortconstructie;
  • Het relinen van delen van het riool ter plaatse van de Enschotsestraat (ca. 350 meter ei-profiel 700/1050 mm).

Het betreft een Europese aanbesteding volgens de niet-openbare procedure (procedure met voorafgaande selectie) conform hoofdstuk 3 van het Aanbestedingsreglement Werken (ARW) 2016. Een niet-openbare procedure verloopt in twee fasen, de selectiefase en de gunningsfase. Iedere gegadigde, met relevante kennis en ervaring, kan zich melden voor de selectiefase. In deze eerste fase worden vijf gegadigden geselecteerd, tenzij er minder geschikte gegadigden met een geldige aanmelding zijn. Met deze geselecteerde gegadigden wordt de procedure voortgezet in de gunningsfase. De niet geselecteerde gegadigden komen niet meer voor de opdracht in aanmerking.

De doelstelling van het project is het afvoeren van overtollig regenwater en het rioolwater door middel van een verbeterd gescheiden systeem. Het projectresultaat bestaat uit de afvoer naar het Wilhelminakanaal van overtollig regenwater uit de regenwaterstelsels blauwe ader Noordoost, bij hevige neerslag (zwaarder dan T2) met:

  • Een regenwaterleiding (blauwe ader) tussen de bestaande regenwaterafvoer NS-plein en Lovense Kanaaldijk.
  • Een nooduitlaat op het Wilhelminakanaal.
  • Een ledigingsgemaal met lozing op het Wilhelminakanaal.
  • Een aansluitingspunt (rioolschacht) voor de toekomstige, kruisende regenwaterleiding (blauwe ader) in Ringbaan Oost.
  • Een verlengde levensduur van de riolering in de Enschotsestraat, tussen de Lovense Kanaaldijk en de Ringbaan Oost.
  • Een verlengde levensduur van de riolering in de Enschotsestraat tussen nr. 208 en 327

De aanvang van de voorbereiding van het werk is voorzien vanaf begin november 2020. De afronding van de fase van ontwerpen, engineering en detaillering door de aannemer is vooralsnog gepland voor eind februari 2021. De oplevering van het gehele werk is gepland voor december 2021. Deze planning is louter indicatief, hieraan kunnen geen rechten jegens de Opdrachtgever aan worden ontleend.

Bron: Tenderned 23 april 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/193389

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *