Enquete over rechten van inschrijvers bij aanbesteding – Aanbestedingsnieuws

Enquete over rechten van inschrijvers bij aanbesteding

Rechtsbescherming is een woord waar alleen juristen van wakker worden maar het betekent zo veel als de toegang tot het recht. Kun je je recht halen, is dat zinvol en is het eenvoudig of juist heel hoogdrempelig. Het Ministerie van Economische Zaken houdt hierover een enquete onder alle ondernemers die weleens inschrijven op een aanbesteding c.q. hadden willen inschrijven op een aanbesteding.

Het Ministerie: “De vraag is hoe het bestaande systeem functioneert – bijvoorbeeld of er voldoende en passende mogelijkheden zijn om bezwaar te maken tegen aanbestedingsbeslissingen – en of het wenselijk is wijzigingen aan te brengen. De inbreng van ondernemers, aanbestedende diensten en andere betrokken partijen bij dit onderzoek is van groot belang.”

Het onderzoek vindt plaats op verzoek van de Tweede Kamer. Dit naar aanleiding van signalen dat de rechtsbescherming van inschrijvers in de aanbestedingspraktijk niet naar behoren functioneert. Onderdeel van het onderzoek is een enquête onder ondernemers, aanbestedende diensten en andere betrokken partijen. Via de enquête willen de

The Choice is yours
Bron: Dreamstime.com00

onderzoekers de signalen en problemen rondom rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk in kaart brengen.

Deelname is mogelijk tot 29 maart 2019 via onderstaande link.

Enquête rechtsbescherming op survey.effectiveresearch.nl.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *