Enquete EU Comité van de Regios naar effect aanbestedingsrichtlijnen – Aanbestedingsnieuws

Enquete EU Comité van de Regios naar effect aanbestedingsrichtlijnen

Zijn de vernieuwde aanbestedingsrichtlijnen van 2014 een verbetering? Is er minder administratieve rompslomp en een betere toegang voor kleine en middelgrote bedrijven? De EU houdt er een onderzoek naar. Maar niet werkelijk, maar alleen naar de mening van lokale overheden in de EU.  Het EU Comité van de Regio’s, een adviesorgaan van de Europese Commissie, onder leiding van Karl Hein Lambertz, roept dan ook alle vertegenwoordigers van lokale overheden op, om mee te doen.

Het EU Comité van de Regio’s onderzoekt samen met de Europese VNG de CEMR: de Raad van Europese Gemeenten en Regio’s, of de nieuwe richtlijnen tot de beoogde verbeteringen hebben geleid. Naast minder onnodige bureaucratie is het de bedoeling dat (decentrale) overheden door de vernieuwde richtlijnen beter kunnen sturen op beleidsdoelen zoals innovatie, milieubescherming en sociale integratie.

12 July 2017, 124th Plenary Session of the European Committee of the Regions. Belgium – Brussels – July 2017 © European Union / Fred Guerdin Karl-Heinz Lambertz, President-Elect of the European Committee of the Regions (CoR)

Of dit er in de praktijk ook uitkomt is het onderwerp van de enquête. De uitkomsten gebruikt het Comité voor een advies aan de Europese Commissie, die naar verwachting komend jaar de aanbestedingsrichtlijnen zal evalueren. Door de enquête in te vullen draagt u bij aan een realistisch beeld van de aanbestedingspraktijk.

Meedoen aan de enquête is alleen opengesteld voor vertegenwoordigers van lokale overheden. De enquête kan tot 13 mei 2019 worden ingevuld. Waarschuwing van Aanbestedingsnieuws: Het duurt 20 minuten en behalve bij je adresgegevens zijn er geen open antwoorden te geven.

Voor meer informatie over de enquête kan men contact opnemen met econ-survey-cor@cor.europa.eu

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *