Elektrisch wagenpark – Gemeente Eindhoven – Aanbestedingsnieuws

Elektrisch wagenpark – Gemeente Eindhoven

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: 3xPstudio

Op het moment heeft de gemeente Eindhoven circa veertig voertuigen in beheer, verspreid over diverse afdelingen en locaties.
Betreffende voertuigen zijn hoofdzakelijk decentraal in de organisatie aangekocht (in eigendom) of zijn geleased. De
leaseovereenkomsten hebben daarbij verschillende einddata. Door het brede takenpakket van de opdrachtgever is de
samenstelling van het wagenpark divers. Het wagenpark beslaat verschillende modellen van verschillende merken in
verschillende uitvoeringen en (conventionele en elektrische) aandrijvingen.
De belangrijkste bevindingen zijn dat enkele voertuigen verouderd zijn, verduurzaamd dienen te worden en dat deze
mogelijk efficiënter kunnen worden ingezet. Opdrachtgever is op dit moment aan het onderzoeken wat de
(on)mogelijkheden zijn van ‘mobility as a service’ voor de zakelijke kilometers van de gemeenteambtenaren. Dit betreft een
separaat mobiliteitsproject dat geen onderdeel uitmaakt van deze opdracht, maar dat wellicht in de toekomst wel elkaar kan raken. Daarnaast loopt er een onderzoek om het wagenparkbeheer in de toekomst mogelijk centraal in de organisatie te beleggen.

Opdrachtgever wenst haar wagenpark te verduurzamen. De wens is om een leverancier te selecteren die in staat is om een
breed aanbod met een goede service aan te bieden tegen goede prijscondities, zodat de verschillende afdelingen hun
wagenpark kunnen verduurzamen. Opdrachtgever wenst tevens de inzetbaarheid van voertuigen te verbeteren. Met de wetenschap dat voertuigen niet van de één op de andere dag te vervangen zijn, is het van belang dat de toekomstig opdrachtnemer een actieve bijdrage levert aan het voorkomen en reduceren van stilstand van voertuigen voor onderhoud, reparatie en/of schadeherstel.

Opdrachtgever volgt, gelet op de aard en de geraamde omvang van de opdracht, een openbare aanbestedingsprocedure. De opdracht heeft betrekking op het leveren en (optioneel) onderhouden van elektrische voertuigen voor uitsluitend zakelijk gebruik. Opdrachtgever wenst met één opdrachtnemer een raamovereenkomst af te sluiten, een opdrachtnemer die kan voorzien in een breed scala aan elektrische koop- en leasevoertuigen, alsmede het onderhoud hieraan.
Momenteel is er bij de opdrachtgever concrete behoefte aan vervanging van circa twintig voertuigen uit verschillende
segmenten voor verschillende doeleinden. Het betreft ca  vier personenauto’s voor deelvervoer, vier personenauto’s voor toezichtactiviteiten (geen handhaving) en twaalf bestelvoertuigen voor onderhouds- en vervoerswerkzaamheden.

Tot de opdracht behoren de volgende, niet limitatief opgesomde, onderdelen:
• Het leveren van elektrische voertuigen, bestaande uit (minimaal) de vier segmenten:
o B- segment (compacte klasse);
o N- segment (compacte bestelvoertuig);
o N- segment (middelgrote bestelvoertuig);
o N- segment (grote bestelvoertuig);
• Het leveren van elektrische voertuigen uit bovengenoemde segmenten, op basis van:
o Full operational leasing;
o Koop;
• Het adviseren over de in te zetten voertuigen;
• Reparatie, onderhoud en pechhulp;
• Inzet vervangend vervoer bij onderhoud en reparatie langer dan 24 uur;
• Tijdelijk vervoer;
• Het innemen van voertuigen nadat het leasecontract beëindigd is.

De raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van twee jaar en gaat in per 1 juli 2023. De initiële contracttermijn eindigt
op 30 juni 2025. Opdrachtgever heeft tweemaal eenzijdig de mogelijkheid om de raamovereenkomst onder dezelfde
condities te verlengen met telkens maximaal twaalf maanden, De Opdracht wordt gegund op basis van het gunningscriterium ‘Economisch meest Voordelige Inschrijving’ (EMVI) op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. aanbesteder volgt de openbare procedure.

Bron: Tenderned vrijdag 17 maart 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/291659

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 20 maart 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *