Drukwerk verkiezingen- en belastingenpost Eindhoven – Aanbestedingsnieuws

Drukwerk verkiezingen- en belastingenpost Eindhoven

Foto: © Gemeente Utrecht

De opdracht betreft zowel het leveren van verkiezingsdrukwerk als belastingdrukwerk. Het verkiezingsdrukwerk omvat het volgende het bulkdrukwerk dat nodig is om te kunnen stemmen, te weten:
1. Gepersonaliseerde stempassen
2. Blanco stempassen
3. Blanco kiezerspassen
4. Blanco volmachtbewijzen
5. Huis-aan-huis kandidatenlijsten
6. Stembiljetten
7. Verkiezingsbrieven (info bij de stempas)
8. Het couverteren van de stempas(sen) en verkiezingsbrief in een speciale verkiezingsenvelop

Enkele maanden voorafgaand aan een verkiezing wordt vanuit opdrachtgever het volgende gecommuniceerd met
opdrachtnemer:
– Welk drukwerk nodig is voor de betreffende verkiezing;
– Welke specificaties er gelden;
– Welke aantallen het betreft;
– Waar het drukwerk door opdrachtnemer dient te worden afgeleverd.

Het belastingdrukwerk omvat uit volgende het drukwerk:
1. Het afdrukken van gepersonaliseerde (specificaties van) aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen (incl. -indien van
toepassing- bijgevoegd aan het aanslagbiljet, een doorlopende machtiging automatische incasso gemeentelijke
belastingen);
2. Het afdrukken van gepersonaliseerde betalingsherinneringen;
3. Het afdrukken van gepersonaliseerde aanmaningen;
4. Het afdrukken van gepersonaliseerde dwangbevelen.

De geraamde waarde van de opdracht bedraagt naar verwachting €110.000,- per jaar. Inschrijvers kunnen geen rechten ontlenen aan deze geraamde waarde. De te sluiten overeenkomst moet worden gekwalificeerd als raamovereenkomst in de zin van de Aanbestedingswet 2012. Hierdoor zal deze worden gesloten voor een maximale waarde van 150% van voornoemd bedrag, om te voorkomen dat de geraamde waarde wordt overschreden, voordat de looptijd van de raamovereenkomst is
verstreken.

De overeenkomst heeft een looptijd van vierentwintig maanden en gaat in per 1 oktober 2022. De initiële contracttermijn eindigt op 30 september 2024. Opdrachtgever heeft tweemaal eenzijdig de mogelijkheid om de overeenkomst onder dezelfde condities te verlengen met telkens maximaal twaalf  maanden. De inschrijver met de laagste prijs wint de aanbesteding.

Bron: Tenderned zondag 19 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/264763

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *