Dialoogrondes voor 4 voorlopige winnaars Herman Gortercomplex – Aanbestedingsnieuws

Dialoogrondes voor 4 voorlopige winnaars Herman Gortercomplex

Het Rijksvastgoedbedrijf houdt een aanbesteding voor de renovatie van het Herman Gortercomplex. Via Tenderned hebben 4 bedrijven zich gemeld. Die beginnen nu sinds 14 februari met een dialoogronde. In totaal zijn er drie dialoogrondes. Het project moet ambitieus en energiezuinig worden, geheel volgens de RVB Marktvisie.

©Rijksvastgoedbedrijf 2019 auteur: Okra Moreelse tuinen

 

Het gaat om een DBM contract waar 15 jaar onderhoud aan gekoppeld zit. De aanbesteding wordt gehouden door Directoraat-generaal Overheidsorganisatie (DGOO) van het ministerie van BZK. Ook apart. Op de voorkant van de brochure stonden die architecten ook al genoemd.

Apart dus, dat de architect nog niet bekend is en gevraagd wordt om een mooie situatieschets voor onder meer het hofje en een voorbeeld verdieping, terwijl er blijkens een brochure van het Rijksvastgoedbedrijf al een dergelijke situatieschets voor een nieuw in te richten verdieping en een hofje is; van Okra Landschapsarchitecten, blijkbaar afkomstig uit de Gebiedsvisie van datzelfde gebied. (Informatiedocument Herman Gortercomplex v2.0 (Portable Document Format, 7424 KB) Gepubliceerd: 28-09-2018 in de aanbestedingsdocumentatie op TenderNed)

Vermeldenswaardig qua procedure is dat er tijdens de dialoogfase nog een tussenfase is, waarin de gegadigden een ‘development center’ oprichten om de onderlinge samenwerking te verbeteren.

“Deze stap komt voort uit de ambitie samenwerken en het is onze intentie hiermee de onderlinge samenwerkingtussen projectpartners direct na gunning een ‘vliegende start’ te geven. Dit doen we door vooraf te waarderen wat er al aanwezig is en te verkennen waar wij, als toekomstige projectpartners, onszelf in de onderlinge samenwerking kunnen verbeteren. Het ‘development center’ is geen beoordeling en weegt niet mee in de gunning, het geeft handvatten om de samenwerking tussen teams van projectpartners te ontwikkelen.”

Hoe werkt dat dan, een development center?

Het doorlopen van een Development Center houdt in dat door het team van gegadigde en het team van het Rijksvastgoedbedrijf met een scenario een reële werksituatie wordt beoefend, waarbij de samenwerking centraal staat. Het Development Center zal circa 2 uur duren.

De drie vrijstaande kantoorgebouwen worden daarvoor getransformeerd tot één groot energiezuinig rijkskantoor waar meer dan 2000 mensen effectief en met plezier kunnen werken. Vanaf 2021 nemen verschillende instanties van het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) gefaseerd hun intrek in dit rijkskantoor, zo meldt het persbericht, dat verderop een schema presenteert waaruit blijkt dat het gebouw pas in 2023 geopend gaat worden.

Ook geeft het Rijksvastgoedbedrijf alvast een plafondbedragje mee.

De inschrijvingssom mag niet hoger zijn dan de plafondprijs. Het bedrag dat door het Rijksvastgoedbedrijf als maximum is vastgesteld voor de inschrijvingssom bedraagt 56.600.000 euro (zegge zesenvijftigmiljoenzeshonderdduizend euro). Het hier genoemde bedrag is exclusief BTW. Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich het recht voor om de plafondprijs tijdens de aanbesteding aan te passen indien daar een noodzaak toe is.

Ook heel bijzonder is de Brochure Scheiding van Belang die bij de aanbesteding is toegevoegd. Daarin worden verschillende opties gegeven voor de situatie waarbij een partij die betrokken is geweest bij een voorfase van de aanbesteding, en later aan die wedstrijd deelneemt. Daarin wordt de mogelijkheid opgeworpen dat een adviseur die het bestek of de outputspecificatie heeft geschreven, toch meedoet met de aanbesteding, wanneer het bedrijf daartoe een belangenbeschermingsplan opstelt, overeenkomstig de Nota Scheiding van Belang.

• Niet meedoen. Een partij is betrokken geweest bij het opstellen van een raming in het kader van
een aanbesteding. Deze partij heeft voorkennis (die niet met alle partijen gedeeld kan worden)
en kan niet meedoen met de aanbesteding.
• Wel meedoen. Een partij is betrokken geweest bij een studie in de voorfase. Deze studie is
gedeeld met alle partijen. Dan is er geen sprake meer van voorkennis en kan de partij meedoen
met de aanbesteding.
• Meedoen met belangenbeschermingsplan. Er is bijvoorbeeld zzp’er betrokken geweest bij het
schrijven van een bestek of outputspecificatie. Hij komt in dienst van een bedrijf dat meedoet
met de aanbesteding. Hier is sprake van voorkennis, maar het bedrijf zou via een goed
belangenbeschermingsplan kunnen verzekeren dat die kennis niet met de rest van de
organisatie wordt gedeeld. Dit laatste kan een enorme impact hebben op de bedrijfsvoering
van het bedrijf.

Dat belangenbeschermingsplan benadeelt dus een partij. Dus dat is in strijd met de gelijkheid. Maar dat is dan; vanwege de andere strijd met de gelijkheid, dat hij anders bevoordeeld zou kunnen zijn. Het enige vervelende, is dat de strijd met het gelijkheidsbeginsel niet wordt opgegeven door ongelijke monniken ongelijk te behandelen. Dan behandel je die ongelijke monniken natuurlijk nog steeds niet volgens het gelijkheidsbeginsel van de Aanbestedingswet.

Dat doe je dan met de rechtvaardiging dat de monniken ongelijk zijn, maar dat is dus intrinsiek ongelijk, evenals de uitgangssituatie. We hadden het al eens over een hele vervelende eigenschap van toekomst. Dat die dus onbekend is. Het vervelende van geschiedenis is, dat die zich niet zo makkelijk laat corrigeren. Je kan de tijd niet terugdraaien met de kennis van straks. En dat kon gisteren ook al niet. Misschien in de onbekende toekomst.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *