Defensie Leveringsproblemen winterjassen geen mislukte aanbesteding – Aanbestedingsnieuws

Defensie Leveringsproblemen winterjassen geen mislukte aanbesteding

De staatssecretaris van Defensie ontkent, in antwoord op kamervragen, dat bij de leveringsproblemen van winterjassen sprake is van een mislukte aanbesteding.  Wel werd in september 2018 duidelijk dat voor een aantal artikelen niet kon worden gegarandeerd dat deze voor aanvang van Trident Juncture geleverd konden worden.

Of dat ook zo is, is volgens de redactie van Aanbestedingsnieuws eerder een vraag voor de leverancier, eerder dan de Minister. Leveringsproblemen worden in de hand gewerkt door een stroperige aanbestedingsprocedure. Het is het verschil tussen een telefoontje plegen en TenderNed afstruinen voor een maand, KvK-verklaringen aanvragen en E-herkenningen, tot je alle stukken hebt geupload om 300 winterjassen te mogen leveren. Als dat zo is, zou je dat ook niet zomaar hardop zeggen, om niet het risico te lopen je met een tender zwaar bevochten order alsnog kwijt te raken.

En zo willen de kamerleden weten of de KPU, die de winterjassen inkoopt, wel voldoende kan afwijken van de aanbestedingsregels, bijvoorbeeld in het geval van veiligheid van de militairen. De staatssecretaris wil van geen afwijken weten, behalve misschien in geval van dwingende en onverwachte omstandigheden. .

Het Ministerie van Defensie, inclusief het KPU-bedrijf, beschikt bij aanbestedingen over alle mogelijkheden, die in de Aanbestedingswet 2012 en de Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied zijn opgenomen. Het uitgangspunt is dat Defensie zich houdt aan de aanbestedingsregels, die de wetgever heeft vastgesteld. In geval van dwingende en onverwachte omstandigheden bieden beide wetten echter de mogelijkheid om af te wijken van de aanbestedingsplicht. In de brief inzake «Antwoord op kamervragen over kleding en uitrusting» d.d. 26 oktober 2018 ben ik ingegaan op het gebruik van raamcontracten om de verwerving te versnellen en op het toepassen van de escalatieprocedure.(Kamerstuk 27 830, nr. 270)

Dat beestje mag nu ook een naam hebben:

Fast Track Procurement biedt een mogelijkheid om versneld zaken aan te schaffen ten behoeve van missies en oefeningen, door interne procedures en stappen in het DMP sneller te doorlopen. Deze methode wordt niet alleen voor materieel toegepast, maar ook voor kleding en persoonlijke uitrusting.

Dan blijkt er nog een geweldige last resort optie om alle aanbestedingen te vermijden. Als dat niet lukt, als gevolg van het aanbestedingsproces, kan het personeel altijd nog zelf escaleren en zelf inkopen. Maar dat moet niet te hard worden rondgebazuind natuurlijk want anders gaat het Ministeriële personeel nog jengelen om eigen budget voor laptops.

De (decentrale) werkgever is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van de juiste uitrusting aan militairen. Als de centrale verwerving hierin niet voorziet kan een commandant een beroep doen op de escalatieprocedure of toestemming geven voor zelfstandige aanschaf. In dat laatste geval ziet de commandant ook toe op de kwaliteit. Zie tevens mijn brief van 8 oktober jl. (Kamerstuk 27 830, nr. 269).

©William D. Moss 2013
bron: http://www.nationalguard.mil/Resources/Image-Gallery/News-Images/igphoto/2000013104/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *